V létě rozkopané silnice, v zimě pohoda pro řidiče

V létě rozkopané silnice, v zimě pohoda pro řidiče
ilustrační foto

Současně se začátkem léta odstartovala v ulicích Statutárního města Prostějova celá řada oprav na komunikacích. Magistrát v této souvislosti žádá občany o shovívavost, aby byla zajištěna bezpečnost a řidiči se chovali ohleduplně.

V několika etapách bude opravována ulice Melantrichova, bude postupně uzavírána v termínu od 6. srpna do 30. září. Uzavírka se týká úseku od ulice Polská po ulici Krapkova. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v této ulici.

„Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem. Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do konce října letošního roku,“ věří náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Od 13. srna do 15. října bude částečně uzavřena ulice Rejskova. Křižovatka s ulicemi Šafaříkova, Partyzánská a Sladkovského budou úplně uzavřeny po etapách dle harmonogramu výkopových prací. Stavbu vodovodu zde provádí společnost KNOSS s.r.o., objízdná trasa není stanovena.

Z investičních akcí na pozemních komunikacích probíhá rovněž výstavba cyklostezky Vrahovická- II.etapa , což je úsek od autobusového nádraží až po objekt sladoven. Rovněž budou vyměněny uliční vpustě a doplněno vodorovné dopravní značení.

V letošním roce bude ještě zahájena velká rekonstrukce ulice Svolinského a C. Boudy na Sídlišti Hloučela, zde právě probíhá výběrové řízení na dodavatele. Z drobných akcí stojí za zmínku ještě úprava plochy pro výstup a nástup žáků u ZŠ Dr. Horáka a v gesti Olomouckého kraje proběhne ještě letos výstavba odbočovacího pruhu v ulicích Olomoucká-Vápenice, kde město zajišťuje projekt a kraj realizaci. Další připravovanou akcí pro letošní rok je výstavba provizorního kruhu u křižovatky U Rodenů s odbočovacím pruhem ulic Dolní- Šárka.

(red)

Poslat nový komentář