Přeji si, aby se vše vrátilo do normálu, říká Petra Stryková

Přeji si, aby se vše vrátilo do normálu, říká Petra Stryková
Foto Petra Stryková
Další fotky: 
Přeji si, aby se vše vrátilo do normálu, říká Petra Stryková

Drobná usměvavá žena s ocelovými svaly a vůlí se narodila ve znamení blížence před jednačtyřiceti lety. Od dětství jí byl blízký sport, gymnastika, tanec, hra na housle a plavání. Právě jemu se věnovala závodně nejdéle. V roce 1999 nastoupila základní vojenskou službu a u armády sloužila přes 17 let. Před šesti lety propadla vášni pro Spartan Race. V polovině roku 2018 vybudovala Fitness arénu-TRX  bez hranic v Plumlovské ulici, jejíž je majitelkou. Je vdaná, s manželem mají dva syny a sportu se věnuje celá rodina. S Petrou Styrkovou, známou jako Pett, jsme si povídali o současné situaci v jejím oboru.

Pett, jak dlouho již máte zavřeno?

Poprvé jsme byli, na základě vládních nařízení, nuceni zavřít dveře naší Fitness arény v pátek 13. března 2020. Tento stav trval bezmála dva měsíce. Pomalu se začali lidé v omezeném počtu do arény vracet, ale vládní nařízení, limitující vnitřní sportoviště, spolu s kombinací s letními měsíci, nám nebyly moc nakloněny. Když se v září začal rezervační systém pomalu znovu zaplňovat, přišlo na začátku října druhé vynucené zavření. Tentokrát ze dne na den. Před Vánocemi jsme pak mohli otevřít na necelé tři týdny. Od té doby musí být dveře arény pro naše klienty opět zavřeny.

Co na to Vaši klienti, jste s nimi v kontaktu?

S klienty jsme v kontaktu prostřednictvím našich on-line lekcí a sociálních sítí. Snažíme se vzájemně podporovat, motivovat, inspirovat. Součástí vzájemné podpory je sdílení fotek a komentářů z individuálních rodinných výletů. Snažíme se našim skalním příznivcům vyjít vstříc například zapůjčením cvičebních pomůcek. Prodlužujeme platnost kreditů našich klientů o dobu uzavření provozovny. Určitě bych na tomto místě ráda zmínila i finanční podporu některých našich klientů, které si velmi vážím. Vedle jejího využití na úhradu fixních provozních nákladů v době uzavření arény se jedná o výrazný impuls, který mi dodává sílu vytrvat v tomto nerovném boji proti vládním restrikcím.

Děláte tedy lekce on-line?

Ano, již od prvního zavření jsem hledala cestu, jak zůstat s klienty v kontaktu a udržet je tak stále fit. Natočili jsme pár lekcí a vkládali videa na web i youtube, stejně jako psané tréninky. Forma vedené videokonference však za mne byla jasná volba hned od prvních dní. Jde o blízký kontakt trenéra a klienta v průběhu lekce, kde je možná vzájemná kontrola, motivace a podpora.

Pro koho jsou lekce určeny, jak probíhají, kolik lidí je využívá?

Lekce jsou určeny všem, kteří se chtějí hýbat a zůstat fit. Každému, kdo má doma několik metrů čtverečných místa. Snažíme se lekci přizpůsobit domácímu prostředí a dostupným pomůckám. Organizujeme videokonference od TRX lekcí, přes TABATu a kruhový trénink, až po lekce pro těhotné ženy a ženy po porodu. Uvažovali jsme o zařazení lekcí pro rodiče s dětmi, neboť i pro děti je velmi je důležité zůstat v pohybu a fit. Bohužel klienti byli k těmto lekcím skeptičtí a tudíž k realizaci nakonec nedošlo. Lekce využívá stabilní okruh klientů, kterým bych touto cestou rovněž ráda poděkovala za pozitivní energii, kterou mi touto cestou předávají.

Jak se mohou lidé na lekce přihlásit?

Někteří lidé byli z počátku k našim lekcím skeptičtí, neboť počítače využívají ve svém zaměstnaní či na home office doma, stejně tak musí pracovat s počítačem při distanční výuce s dětmi. Ti, co tuto naši službu vyzkouší, odchází spokojeni, neboť se odpoutají od každodenních starostí, naleznou motivaci a sílu, aby mohli dále pokračovat v rozjeté jízdě svých pravidelných pohybových aktivit i každodenních rutinních pracovních či domácích činností. Tito se lidé se k této formě pohybu již periodicky vrací. Naše videokonference jsou cesta, ale přiznávám, že TOP jsou lekce FACE to FACE. Pohyb zbavuje lidi depresí, zlepšují nejen fyzickou, ale i psychickou stránku člověka, pohyb vede k lepšímu okysličení mozku a vyplavuje hormony štěstí.

Děláte pro klienty opravdu hodně a oni Vás podporují. Co podpora od státu?

Vláda prezentuje několik kompenzačních programů, z nichž dosahujeme pouze na dva. V první řadě jako OSVČ mohu žádat kompenzaci 500,- Kč/den a v řadě druhé o polovinu uhrazeného nájemného za měsíce červenec - září roku 2020. Podotýkám, že je již rok 2021 a měsíc únor. Z těchto kompenzací musím hradit nájemné dle nájemní smlouvy, dále zálohy na sociální a zdravotní pojištění, zálohy na energie, faktury za telefon a připojení k internetu, paušální poplatky provozovateli našeho rezervačního systém atd. Jednoduchou matematikou se dopočítáme, že je tato „kompenzace“ státu naprosto neadekvátní nákladům a nedostačující.

Co si přejete pro nejbližší dobu?

Přála bych nejen sobě, naší Fitness aréně, ale i klientům, aby se svět mohl vrátit zase opět do „normálu“ co možná nejdříve. (ber)

Poslat nový komentář