Plavci, pozor. Policisté kontrolují i Tovačovská jezera

Plavci, pozor. Policisté kontrolují i Tovačovská jezera
foto Policie ČR

V oblasti tzv. Tovačovských jezer ve správě společnosti Českomoravský štěrk a.s. v Tovačově se pravidelně konají policejní akce. Ta poslední nesla název „Bezpečně u vody 2021“.

Více než desítka policistů se během akce zaměřila zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů vůdci plavidel, zákazu koupání mimo vymezená místa, zákazu vjezdu motorových vozidel a vstupu osob do ochranného pásma vodního zdroje, zákazu vstupu nepovolaných osob do dobývacího prostoru, ale také na všeobecné dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. „U žádné z kontrolovaných osob, kterých bylo téměř pět desítek, nezjistili strážci zákona žádné pochybení a některé odměnili i drobným dárkem,“ uvedla policejní preventistka Lenka Vanková. (red)

Poslat nový komentář