Regenerace Spitznerových sadů začne na jaře

Regenerace Spitznerových sadů začne na jaře
ilustrační foto

Rada města schválila vítěze zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově." V souladu s výrokem výběrové komise schválila jako nejvhodnější nabídku společnosti Green Project Průhonice.

Vítězná nabídka vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zatímco předpokládaná hodnota zakázky činila 7,63 milionů korun bez DPH, vítězná firma předložila nabídku 4,74 milionů korun s tím, že na dílo poskytne zadávacím řízením stanovenou nejvyšší požadovanou záruku, tedy 120 měsíců.

„Regenerace parku je začleněna do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2014. Na tuto akci, konkrétně na obnovu veřejné zeleně, získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 950 tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Stavební práce budou zahájeny na jaře letošního roku. (red)

Poslat nový komentář