regenerace

Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala pokračuje

ilustrační foto MMP

Předmětem akce je regenerace sídliště realizovaná v období 2020-2022.

„V roce 2021 bude dokončena nová komunikace. Dále je součástí akce rekonstrukce příjezdových komunikací k bytovým domům, chodníků, nová parkovací stání, kontejnerová stání, vsakování dešťových vod, veřejné osvětlení, sadové úpravy, hřiště a mobiliář,“ vypočítal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Předpokládaný termín realizace je od 1. února do 30. srpna 2021.

Regenerace sídliště B. Šmerala započala. Zatím jen papírově

ilustrační foto

Rada města Prostějova „odstartovala“ zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na regeneraci sídliště B. Šmerala v Prostějově. Sídliště čekají zejména opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána v otevřeném řízení. Administrována bude prostřednictvím e-nástroje Tender Arena.

Regenerace sídlišť Mozartova a Moravská se bude projednávat. Veřejně!

ilustrační foto mapky

Sídliště čekají regenerace a tamní obyvatelé mají opět možnost vyjádřit se k připravovaným projektům.

„U obou sídlišť již proběhlo několik jednání s předsedy bytových družstev a společenství a v červnu 2018 se konala i veřejná setkání. V současné době připravujeme další závěrečné veřejné projednání s občany těchto lokalit. Lidé se mohou vyjádřit k chystaným opravám a jejich požadavky budou zapracovány do projektů,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Nejsme spokojeni se stavem zeleně!, říká jedna z obyvatel sídliště Šárka

Foto čtenář

Spoustu fotografií se svým vyjádřením zaslal do redakčního e-mailu jeden z obyvatel sídliště Šárka. Vydáváme jej tak, jak přišel.

"Zasílám Vám fotografie, jak vypadá zeleň po první etapě regenerace sídliště Šárka. Bohužel velice mnoho obyvatel není s první etapou spokojeno a taktéž s přístupem úředníků radnice. Roste zde kdejaký plevel, bodláčí, jen udržovaný trávník bohužel schází. Zejména u obyvatel trpících alergií se místo zlepšení podmínek stav o 100% zhoršil. Stromky vysázeli přímo proti oknům a to stačilo jen trochu posunout", napsal čtenář.

Fotografie i s dotazem zasíláme na Magistrát města Prostějova. (red) 

Sídliště Šárka uzavře pokračování regenerace

ilustrační foto MMP

Komunikace ve vnitrobloku sídliště Šárka uzavře pokračování regenerace. Stavba započne 3. dubna a potrvá do 30. listopadu. 

Po dobu úplné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije okolní komunikace. Je třeba počítat s tím, že budou dotčeny linky MHD 785002 a 785021 dopravce FTL a.s. Po dobu uzavírky budou zastávky MHD v ulici Šárka přesunuty blíže k ulici Dvořákova. Náhradní označník u přesunuté zastávky osadí dopravce FTL a.s.

Dopravce zajistí informovanost cestujících způsobem obvyklým. (red)

 

OBRAZEM: Regenerace sídliště Brněnská - Tylova bude pokračovat

Autorka vizualizace: Ing.Arch. Michaela Nášelová

Rada města Prostějova na svém posledním jednání schválila pro tuto regeneraci zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

„Konkrétně jde o rekonstrukci dopravní infrastruktury ulice Tylova, v úseku Tetín – Okružní. Bude se jednat o kompletní rekonstrukce komunikací s povrchovou asfaltovou úpravou lemovanou betonovými obrubníky a betonovou přídlažbou. Dále dojde k rekonstrukci parkovacích ploch a vybudování nových parkovišť a chodníků, které budou mít zámkovou dlažbu. Vyměňovat budeme také veřejné osvětlení. Chybět nebudou ani sadové úpravy stávajících dřevin a výsadba nových, plus výsadba rostlin,“ vyjmenovala primátorka Alena Rašková.

Město hodlá v příštím roce regenerovat Šárku a Brněnskou - Tylovu

ilustrační foto

Rada města Prostějova na svém posledním jednání projednávala další regenerace městských sídlišť. Zastupitelům radní doporučují schválit realizaci 2. a 3. etapy regenerace sídliště Šárka a také schválit realizaci 1. etapy regenerace sídliště Brněnská – Tylova v Prostějově.

Obnově sídlišť by mohly pomoci i dotační peníze. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017. Město Prostějov se o dotační peníze bude také ucházet.

Regenerace sídliště Svornosti vypukne až v roce 2018

ilustrační foto mapy.cz

Na základě projektu Regenerace sídliště Svornosti byla vypracována dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. Samotná realizace se posunuje až na rok 2018.

V současné době se dokončuje dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které jsou součástí plánované regenerace. „Předpokládáme, že v závěru tohoto roku budou všechny dotčené pozemky v majetku statutárního města Prostějova a bude zahájen proces územního a stavebního povolení celého projektu. Následovat bude dopracování dokumentace pro provedení stavby, výběr zhotovitele a faktická fyzická realizace.

Řekněte svůj názor na regeneraci sídliště B. Šmerala!, vyzývá magistrát

ilustrační foto mapy.cz

Vedení města Prostějova se znovu sejde s obyvateli sídliště B. Šmerala na veřejném projednání týkajícím se regenerace této oblasti. Opětovné setkání proběhne v příštím týdnu, a to v úterý dne 28. 6. 2016 od 16,00 hodin opět v prostoru jídelny ZŠ Železného. Obyvatelé sídliště budou seznámeni s řešením připomínek vznesených na minulých setkáních.

První veřejné projednání projektu Regenerace panelového sídliště B. Šmerala v Prostějově se konalo ve čtvrtek 21. 4. 2016. Dne 1. 6. 2016 proběhl další mítink se zástupci bytových družstev, kterým byla přestavena plánovaná etapizace projektu a drobné úpravy v řešení projektu.

Chceme parkovat. Pokácejte stromy, žádají obyvatelé Šárky

ilustrační foto ber

Zatímco první etapa rekonstrukce prostějovského sídliště Šárka vzbudila mezi obyvateli velké rozhořčení kvůli pokáceným stromům, obyvatelé domu, zařazeného do třetí etapy, naopak kácení žádají. Vadí jim, že budou mít málo parkovacích míst.

„Obrátilo se na nás 33 obyvatel bytového družstva Šárka 40-42 s tím, že chtějí pokácet stromy, které vadí výstavbě parkovacích míst. Je pravda, že Odbor životního prostředí shledal tyto stromy naprosto zdravé a jejich odstranění zakázal. U předmětných domů je tak poloviční počet parkovacích míst, než jinde v Šárce,“ potvrdil informaci náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Petice ale kladnou odezvu mít nebude, rozhodnutí Odboru ŽP je konečné. (ber)