regenerace

Regenerace panelového sídliště Brněnská – Dobrovského pokračuje

Foto ber

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšují výdaje na regeneraci sídliště.

Předmětem probíhající akce je obnova veřejných prostranství - jedná se o rekonstrukce a budování nových chodníků, komunikací, parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně. Nyní se však při revitalizaci objevila nutnost vícenákladů, které si vyžádají 945 tisíc korun.

Jak je popsal náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal, důvodem jsou přeložky kabelového vedení.

Dobrovského ulice bude uzavřena. Kvůli regeneraci sídliště

Foto MMP

Dlouhodobá revitalizace části sídliště Brněnská si brzy vyžádá celkovou uzavírku Dobrovského ulice v Prostějově.

„Ve dnech od 14. února až do 31. srpna 2022 bude uzavřena ulice Dobrovského po parkoviště na Brněnské z důvodu regenerace panelového sídliště Brněnská,“ potvrdil Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. (red)

Město vykoupí pozemky potřebné pro regeneraci sídliště Moravská

ilustrační foto

Zastupitelé se budou zabývat návrhem radních na výkup pozemků v hodnotě 1,5 milionu korun. Důvodem výkupu je potřeba pozemků pro regeneraci sídliště.

Už několik let město připravuje Projekt regenerace sídliště Moravská. Součástí řešeného území jsou kromě pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova i pozemky ve vlastnictví společnosti GALA a.s., Prostějov. Jedná se o území u komunikace ulice Moravská ve vnitrobloku sídliště. Pozemky jsou dle projektu součástí plochy, která se nachází na severní straně ulice, podél přírodního profilu nezatrubněné části mlýnského náhonu.

Regenerace sídliště B. Šmerala vstupuje do třetí etapy

ilustrační foto

Osmadvacátého června 2021 byly zahájeny práce na akci: „Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově – 3. etapa“. Předmětem akce je regenerace sídliště realizovaná v období 2020-2021.

Stavba bude realizována od 28. června do 30. listopadu 2021.

Dojde k omezení přístupu k nemovitostem dotčených 3. etapou. Nejdříve budou prováděny práce na dešťové kanalizaci. V první polovině července (po dokončení předchozích etap) budou zahájeny práce na pozemních komunikacích a chodnících, kdy bude zamezen přístup ke garážím na cca 3 měsíce.

Kontaktní osoba Ing. Lukáše Chytila, telefon 582 329 383.

Práce na stavbě za zhotovitele stavby firma Skanska a.s. bude řídit stavbyvedoucí Ing. Vlastimil Šponer, telefon 737 255 850. (red)

Regenerace panelového sídliště B. Šmerala bude pokračovat. I bez dotací

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 17.500.000,- Kč na pokračování regenerace sídliště B. Šmerala. Peníze půjdou jak na stavební práce, tak na zeleň v rámci 3. a 4. etapy.

„V rámci akce jsou rekonstruovány stávající pozemní komunikace a realizovány nové společně s parkovacími stáními, chodníky a zpevněnými plochami, novou dešťovou kanalizací, veřejným osvětlením, hřišti, mobiliářem a zelení. V letošním roce je realizována druhá část 1. etapy a 2. etapa,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje:

Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala pokračuje

ilustrační foto MMP

Předmětem akce je regenerace sídliště realizovaná v období 2020-2022.

„V roce 2021 bude dokončena nová komunikace. Dále je součástí akce rekonstrukce příjezdových komunikací k bytovým domům, chodníků, nová parkovací stání, kontejnerová stání, vsakování dešťových vod, veřejné osvětlení, sadové úpravy, hřiště a mobiliář,“ vypočítal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Předpokládaný termín realizace je od 1. února do 30. srpna 2021.

Regenerace sídliště B. Šmerala započala. Zatím jen papírově

ilustrační foto

Rada města Prostějova „odstartovala“ zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na regeneraci sídliště B. Šmerala v Prostějově. Sídliště čekají zejména opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána v otevřeném řízení. Administrována bude prostřednictvím e-nástroje Tender Arena.

Regenerace sídlišť Mozartova a Moravská se bude projednávat. Veřejně!

ilustrační foto mapky

Sídliště čekají regenerace a tamní obyvatelé mají opět možnost vyjádřit se k připravovaným projektům.

„U obou sídlišť již proběhlo několik jednání s předsedy bytových družstev a společenství a v červnu 2018 se konala i veřejná setkání. V současné době připravujeme další závěrečné veřejné projednání s občany těchto lokalit. Lidé se mohou vyjádřit k chystaným opravám a jejich požadavky budou zapracovány do projektů,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Nejsme spokojeni se stavem zeleně!, říká jedna z obyvatel sídliště Šárka

Foto čtenář

Spoustu fotografií se svým vyjádřením zaslal do redakčního e-mailu jeden z obyvatel sídliště Šárka. Vydáváme jej tak, jak přišel.

"Zasílám Vám fotografie, jak vypadá zeleň po první etapě regenerace sídliště Šárka. Bohužel velice mnoho obyvatel není s první etapou spokojeno a taktéž s přístupem úředníků radnice. Roste zde kdejaký plevel, bodláčí, jen udržovaný trávník bohužel schází. Zejména u obyvatel trpících alergií se místo zlepšení podmínek stav o 100% zhoršil. Stromky vysázeli přímo proti oknům a to stačilo jen trochu posunout", napsal čtenář.

Fotografie i s dotazem zasíláme na Magistrát města Prostějova. (red) 

Sídliště Šárka uzavře pokračování regenerace

ilustrační foto MMP

Komunikace ve vnitrobloku sídliště Šárka uzavře pokračování regenerace. Stavba započne 3. dubna a potrvá do 30. listopadu. 

Po dobu úplné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije okolní komunikace. Je třeba počítat s tím, že budou dotčeny linky MHD 785002 a 785021 dopravce FTL a.s. Po dobu uzavírky budou zastávky MHD v ulici Šárka přesunuty blíže k ulici Dvořákova. Náhradní označník u přesunuté zastávky osadí dopravce FTL a.s.

Dopravce zajistí informovanost cestujících způsobem obvyklým. (red)