B. Šmerala

Nejprve se pohádaly. Pak létaly plivance a facky

Ilustrační foto pixabay.com

Konflikt mezi bezdomovci řešili strážníci ve čtvrtek po 16 hodině u rybníka v blízkosti ulice B. Šmerala. Do vlasů si vjely dvě ženy ve věku pětačtyřicet a osmadvacet let.

„Celému incidentu nejprve předcházela slovní výměna názorů obou žen. Následně starší z dvojice neudržela nervy na uzdě a mladší ženě plivla do obličeje. Ta si to samozřejmě nenechala líbit a na oplátku své známé uštědřila klasickou facku," informoval inspektor Petr Zapletal. Při napadení nedošlo k žádnému zranění a nebyla způsobená žádná škoda na majetku. Hlídka vyhrocenou situaci mezi ženami uklidnila a své nevhodné chování budou muset vysvětlovat u správního orgánu. (red)

Regenerace sídliště B. Šmerala vstupuje do třetí etapy

ilustrační foto

Osmadvacátého června 2021 byly zahájeny práce na akci: „Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově – 3. etapa“. Předmětem akce je regenerace sídliště realizovaná v období 2020-2021.

Stavba bude realizována od 28. června do 30. listopadu 2021.

Dojde k omezení přístupu k nemovitostem dotčených 3. etapou. Nejdříve budou prováděny práce na dešťové kanalizaci. V první polovině července (po dokončení předchozích etap) budou zahájeny práce na pozemních komunikacích a chodnících, kdy bude zamezen přístup ke garážím na cca 3 měsíce.

Kontaktní osoba Ing. Lukáše Chytila, telefon 582 329 383.

Práce na stavbě za zhotovitele stavby firma Skanska a.s. bude řídit stavbyvedoucí Ing. Vlastimil Šponer, telefon 737 255 850. (red)

Regenerace panelového sídliště B. Šmerala bude pokračovat. I bez dotací

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 17.500.000,- Kč na pokračování regenerace sídliště B. Šmerala. Peníze půjdou jak na stavební práce, tak na zeleň v rámci 3. a 4. etapy.

„V rámci akce jsou rekonstruovány stávající pozemní komunikace a realizovány nové společně s parkovacími stáními, chodníky a zpevněnými plochami, novou dešťovou kanalizací, veřejným osvětlením, hřišti, mobiliářem a zelení. V letošním roce je realizována druhá část 1. etapy a 2. etapa,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje:

Řekněte svůj názor na regeneraci sídliště B. Šmerala!, vyzývá magistrát

ilustrační foto mapy.cz

Vedení města Prostějova se znovu sejde s obyvateli sídliště B. Šmerala na veřejném projednání týkajícím se regenerace této oblasti. Opětovné setkání proběhne v příštím týdnu, a to v úterý dne 28. 6. 2016 od 16,00 hodin opět v prostoru jídelny ZŠ Železného. Obyvatelé sídliště budou seznámeni s řešením připomínek vznesených na minulých setkáních.

První veřejné projednání projektu Regenerace panelového sídliště B. Šmerala v Prostějově se konalo ve čtvrtek 21. 4. 2016. Dne 1. 6. 2016 proběhl další mítink se zástupci bytových družstev, kterým byla přestavena plánovaná etapizace projektu a drobné úpravy v řešení projektu.