Regenerace sídliště B. Šmerala započala. Zatím jen papírově

Regenerace sídliště B. Šmerala započala. Zatím jen papírově
ilustrační foto

Rada města Prostějova „odstartovala“ zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na regeneraci sídliště B. Šmerala v Prostějově. Sídliště čekají zejména opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána v otevřeném řízení. Administrována bude prostřednictvím e-nástroje Tender Arena.

„Pochopitelně budeme návrhy budoucích zhotovitelů posuzovat podle nabídnuté ceny a také poskytnutých záruk. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je schválena částka 15 milionů korun. Dle skutečně vysoutěžené ceny bude v případě nutnosti řešeno dofinancování,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal a přidal čísla a termíny vztahující se k regeneraci:

Předpokládaná hodnota:

Celková předkládaná hodnota: ............................................................. 47, 78 milionu Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota I. etapy 1části:.................................................. 11, 63 milionů Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota I. etapy 2 části:................................................... 8, 67 milionů Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota II. etapy: ............................................................. 8, 98 milionů Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota III. etapy: .......................................................... 11, 53 milionů Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota IV. etapy:........................................................... 6, 94 milionů Kč bez DPH

Doba plnění zakázky:

Předpokládaný termín realizace I. etapy 1část: .............................. od června 2020 do srpna 2021

Předpokládaný termín realizace I. etapy 2 část: ..............................od dubna 2021 do srpna 2021

Předpokládaný termín realizace II. etapy: ........................................od dubna 2021 do srpna 2021

Předpokládaný termín realizace III. etapy: .......................................od dubna 2022 do srpna 2022

Předpokládaný termín realizace IV. etapy: ......................................od dubna 2022 do srpna 2022. (red)

 

Komentáře

Regenerace.Zmrvení co ještě nebylo.

Poslat nový komentář