Regenerace panelového sídliště Brněnská – Dobrovského pokračuje

Regenerace panelového sídliště Brněnská – Dobrovského pokračuje
Foto ber

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšují výdaje na regeneraci sídliště.

Předmětem probíhající akce je obnova veřejných prostranství - jedná se o rekonstrukce a budování nových chodníků, komunikací, parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně. Nyní se však při revitalizaci objevila nutnost vícenákladů, které si vyžádají 945 tisíc korun.

Jak je popsal náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal, důvodem jsou přeložky kabelového vedení.

„V rámci této velké investiční akce bylo nutné přeložit kabelové vedení vysokého a nízkého napětí. Na základě Předpisu platby od společnosti EG.D. a.s. je nutné po zpracování projektové dokumentace uhradit doplatek ve výši 945 tisíc korun.“

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s., Praha. V rozpočtu města Prostějova pro rok 2022 byly vyčleněny pro tuto akci finanční prostředky ve výši 37 milionů korun. (red)

Poslat nový komentář