Město nabízí k prodeji dřevěné sochy ze sympozií

Město nabízí k prodeji dřevěné sochy ze sympozií
ilustrační foto iprostejov.cz

 

Rada města Prostějova vyhlásila záměr prodeje devětadvaceti dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově.

Prodej bude uskutečněn za zájemcem nabídnutou cenu. Podle podmínek záměru musí být cena zaplacena před podpisem kupní smlouvy, náklady na odvoz soch uhradí kupující. „Odbor správy a údržby majetku města magistrátu obdržel zpracované ocenění 33 kusů dřevěných soch. Ze znaleckých posudků vyplývá, že díla byla vytvořena z neošetřených a neimpregnovaných kmenů dřeva. Tento materiál není vhodný pro dlouhodobé venkovní umístění. Následné působení povětrnostních vlivů při jejich nevhodné instalaci ve venkovních prostorech sochy poškodilo. Většina soch vyžaduje konzervátorské zásahy. Čtyři sochy znalec navrhuje k fyzické likvidaci,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Záměr prodeje soch bude zveřejněn na úřední desce magistrátu, na internetových stránkách města a v Prostějovských radničních listech. (red)

Komentáře

Jedná se o exemplární případ porušení autorského zákona a darovacích smluv. Město dostalo tyto sochy od autorů darem, autoři nebyli informováni, sochy jsou součástí města a nelze je bez souhlasu autorů odstranit. Pokud by město sochy se souhlasem autorů přeci jen mohlo prodat, pak by částka nabídnutá v aukci měla vycházet z ceny, za kterou byla díla darována, např.socha Zazářit a odejít (Spirála před knihovnou) měla hodnotu 240.000,- a ne 15,000,- za kterou ji město nabízí!! Není chybou autorů, že se město o sochy řádně nestaralo! Mimochodem, zrovna tato socha byla tlakově impregnována ve vakuové komoře v Lukovanech na náklady autora. Na umístění soch před knihovnou byl zpracován architektonický projekt, prostor byl za náklady města upraven, sochy jsou osazeny na základových konstrukcích v betonu. Z toho vyplývá, že co město v roce 2009 do místa investovalo, zase vyhodí oknem! Sochy patří občanům města a ne dočasným zástupcům na radnici! S prodejem zásadně nesouhlasím. Pochybuji o odborné způsobilosti onoho experta. Sochař MgA. Václav Kyselka

Až zhnily, prodáme za nabídnutou cenu...
Další příklad péče řádného hospodáře.

Poslat nový komentář