SZPI

SZPI zakázala sušené rozinky s nadlimitní toxickou látkou. Z Alberta

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu nevyhovující potravinu Rozinky (ALBERT) v balení 200g, s označením DMT: 09/10/2018, šarže: E15180017A, země původu: Írán. Výrobcem potraviny je slovenská společnost Encinger SK, spol. s.r.o., Jadranská 13, Bratislava.

Laboratorní rozbor u předmětné šarže potvrdil nadlimitní přítomnost látky ochratoxin A. Zjištěné množství 29 mikrogramů na kilogram (μg/kg) téměř trojnásobně překročilo zákonem maximální povolené množství 10 μg/kg. Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi, která má v případě konzumace nežádoucí dopad na lidské zdraví.

"Inspektoři vzorek závadné šarže odebrali v provozovně společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a na základě výsledku laboratorního rozboru nařídili neprodlené stažení nevyhovující šarže ze všech poboček obchodního řetězce.

SZPI našla 31,5 tuny nelegálního medu. Na Olomoucku

Foto SZPI

Mimořádnou kontrolní akci inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) uskutečnili dne 23. 2. 2018, a to v objektu bývalého zemědělského družstva na Olomoucku. Zde zjistili a na místě zadrželi 31 449 kg (celkem 34 943 ks spotřebitelských balení á 900 g) uskladněného nelegálního medu označeného etiketami výrobce Včelpo spol. s r.o. Namátkovou kontrolou inspektoři SZPI zjistili, že se jedná mj. o šarže, u kterých laboratorní rozbor v r. 2015 potvrdil přítomnost reziduí antibiotik. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o potraviny nevhodné k lidské spotřebě a tedy nelegální. Inspektoři je na místě zadrželi a sklad zapečetili.

Vzhledem k tomu, že provozovatel nezajistil zpřístupnění objektu ke kontrole inspektorům a dále z důvodu závažného podezření, že se v předmětných prostorách nachází nebezpečné potraviny, jejichž uvedení na trh může mít dopad na zdraví spotřebitele, zjednali si inspektoři do těchto prostor přístup v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 146/2002 Sb. Dle zákona jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do takových prostor, včetně otevření uzavřených prostor.

Sklad potravin v Ohrozimi zavřela špína

Foto SZPI, Potraviny na pranýři

Potraviny Bala, které v Ohrozimi provozuje Minh Dong Le, navštívili 23. února inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A zavřeli sklad.

Důvodem výskyt plísní na stěnách, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze, riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor. „Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi,“ poukázali inspektoři na nevhodně skladované potraviny.

Uzavřeli pouze část provozovny - sklad potravin. (red)

 

Makro ukončilo odběr jablek z Polska. Byly s pesticidy

ilustrační foto ber

Společnost MAKRO ČR v reakci na přetrvávající problémy stupňuje ochranná opatření a kontroly. Na základě nevyhovujících výsledků testování společnost 8. 2. 2018 ukončila spolupráci v oblasti dodávek jablek s polským dodavatelem Olymp Fruit.

„Pozitivní výsledky kontrolního testování byly zjištěny i přes skutečnost, že dodavatel opakovaně předložil negativní výsledky laboratorních testů na pesticidy i seznam přípravků, které k ochraně rostlin používá. Zjištěný pesticid chlorpyrifos mezi nimi uveden nebyl. S dodavatelem stále řešíme, jak je možné, že se chlorpyrifos do jablek dostal,“ komentuje situaci Marta Nováková, vedoucí oddělení kvality MAKRO Cash & Carry.

Čočka z Olšan byla plná nečistot

Foto SZPI

Ve velkoobchodu ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. v Olšanech u Prostějova nalezli v prosinci 2017 inspektoři SZPI nejakostní čočku. Byla plná nečistot.

„Gusto per vita ČOČKA velkozrnná obsahovala více nečistot, než je stanoveno příslušnou vyhláškou,“ shodli se inspektoři.

Půlkilové balení původem z Kanady do velkoobchodu dodala LN GROUP s.r.o. Olomouc. (Zdroj SZPI, Potraviny na pranýři)

Potravinářská inspekce zjistila další polská jablka s pesticidy!

ilustrační foto ber

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v průběhu posledních měsíců již několikátý případ v tuzemsku prodávaných jablek s nadlimitním obsahem pesticidů. Opět v Makru.

Výsledky z akreditované laboratoře SZPI aktuálně potvrdily nadlimitní přítomnost pesticidu chlorpyrifos v šarži nebalených jablek odrůdy Idared, označení šarže L0202, země původu: Polsko, jenž inspektoři odebrali u prodejce MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Olomoucká 791, 78353 Velká Bystřice. Maximální povolený limit pro přítomnost pesticidu chlorpyrifos je u předmětné komodity 0,01 miligramů na kilogram (mg/kg), rozbor ale potvrdil přítomnost pesticidu v množství 0,19 mg/kg. Dodavatelem jablek do ČR byla společnost Olymp Fruit s.r.o. z Turnova.

Sklad potravin v Přemyslovicích zavřela špína a myši

Foto SZPI

Minimarket v Přemyslovicích, který provozuje Van Linh Hoang, navštívili 5. února inspektoři SZPI. A uzavřeli sklad potravin.

Příčinou byl výskyt myšího trusu a mrtvých myší, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze, riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor. "Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi," upozornili inspektoři. (Zdroj SZPI)

 

Inspekce zjistila prodej doplňků stravy s nepovolenou látkou na podporu erekce

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala kontrolním nákupem prostřednictvím webové stránky www.vigrx.cz šarži doplňku stravy VigRX Plus, který obsahoval nepovolenou látku sildenafil.

"Sildenafil se používá k léčbě erektilní dysfunkce. Tato látka je povolena k použití pouze v léčivech a přípravky obsahující sildenafil může dávkovat pouze lékař vzhledem k možným nežádoucím účinkům. Doplňky stravy jsou však potraviny, v kterých je přítomnost sildenafilu zakázána," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Co říká Makro na zjištěné pesticidy v jablkách v jejich prodeji?

ilustrační foto ber

Makro ke zjištěným nedostatkům Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci vydalo následující tiskovou zprávu:

MAKRO ČR ukončilo spolupráci s farmářem, od kterého pocházela zásilka jablek se zjištěným nadlimitním výskytem pesticidu. Společnost již prodává pouze jablka od polských dodavatelů, kteří poskytli výsledky testů na pesticidy. I nadále budou požadovány doklady o rozboru s uvedením odrůdy a čísla partie dodávky. Číslo protokolu bude nově uvedeno i na etiketě každého výrobku.

Společnost MAKRO ČR zároveň zvýšila frekvenci interní kontroly pesticidů u daných komodit.

Potravinářská inspekce našla jablka plná pesticidů. Podruhé v krátké době

ilustrační foto ber

Podruhé během necelých dvou týdnů objevili zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce várku jablek z Polska, v nichž bylo velké množství pesticidů.

"V rámci průběžných kontrol přítomnosti cizorodých látek v potravinách Potravinářská inspekce zjistila přítomnost zakázaného pesticidu propargit v šarži jablek červených Gloster z Polska," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. "Inspektoři vzorek odebrali v provozovně společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. v Olomouci," doplnil. 

Rozbor laboratoře potvrdil kontaminaci propargitem v koncentraci 0,043 mg/kg. V tomto případě ani nelze napsat, kolikanásobně byl překročen povolený limit. Propargit je totiž na území EU úplně zakázaný a neměl by být vůbec přítomný.