ZŠ Dr. Horáka

Už to není vyvolávání duchů... Je to jinak!

Foto ZŠ Dr. Horáka

Internetem koluje bezpočet vtipů o učitelích a jejich dálkové výuce. Na jaře to opravdu mohlo připomínat ono vyvolávání duchů: „Aničko, slyšíš mě?“ nebo „Kubo, slyším Tě, ale obraz mizí“. Všem učitelům ochotným skočit rovnýma nohama do tohoto prostředí přibylo jistě pár šedivých vlasů. Ale teď je všechno jinak!

Ze dne na den přešla celá škola do virtuálního prostředí a naprosto plynule začala výuka fungovat na Škole v pyžamu pro 1. stupeň a Google Classroom pro 2. stupeň. Nutno podotknout, že jsme nic neponechali náhodě a všechno vizionářsky připravovali od konce srpna. Při velikosti naší školy to byla nelehká práce, ale už teď je vidět, že se vyplatila. A to nejen díky pedagogům, kteří si navzájem pomáhají, podporují se a odvádějí skvělou práci, ale také díky rodičům. Takže rodiče, kteří čtete tyhle řádky – jste „fakt hustí“!

Na ZŠ Horáka vítali budoucí prvňáčky už o prázdninách

Foto Michaela Mayerová

Počasí poslední prázdninový pátek bylo více než přející, a tak mohl ve venkovních prostorách naší Základní školy Dr. Horáka proběhnout sportovně-zábavný den pro budoucí prvňáčky, kteří již touhle dobou sedí v prvních třídách.

Snad právě kvůli sluníčku a také ze zvědavosti, s kým se budou co nevidět setkávat – a to doufáme často a pravidelně, přišla taková spousta dětí a rodičů, že jsme byli velice překvapeni a hlavně potěšeni.

Na ZŠ Horáka vznikne přípravná třída. Budou ji navštěvovat děti s odkladem

ilustrační foto MŠMT

Nová třída v Základní škole v ulici Dr. Horáka bude sloužit pro děti s odkladem pro roku 2020/2021. Obec může zřizovat přípravné třídy se souhlasem krajského úřadu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, ale přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí je nezbytný souhlas krajského úřadu.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Předškoláci přišli omrknout školní prostředí

Foto ZŠ Dr. Horáka

Předškoláci z okolních školek se přišli podívat na to, co je čeká od září tohoto roku, kdy nastoupí do školních „škamen“ v ZŠ Horáka v Prostějově. Každoroční prohlídka ukázala to nejlepší, co se prvňáci naučili.

„Každoročně pro ně žáci prvního stupně připravují hodinový program toho nejlepšího, co umí. Tančí, zpívají, hrají na hudební nástroje, dramatizují pohádku, představí cizí jazyky a snaží se děti do programu zapojit,“ uvedla ředitelka školy Petra Rubáčová. Sto dvacet předškoláčků pak čekala návštěva v prvních třídách, kde se setkali s kamarády, co už do lavic zasedli a sami si vyzkoušeli, jaké to ve škole může být zajímavé.

Automat na školní potřeby začal sloužit v ZŠ Dr. Horáka

Foto ZŠ Dr. Horáka

Automat obsahuje třeba pera, ořezávátka či tužky a chybějící školní pomůcky jsou tak pro žáky minulostí.

„Kromě psacích potřeb - sešity, tužky, pera, gumy, ořezávátka, si žáci mohou za velkoobchodní ceny koupit také drogistické zboží (např. hygienické potřeby pro dívky). Nápad se mi líbil, proto jsem také firmu kontaktovala. Nejbližší takový automat je například v Tovačově. Jedná se tedy o netradiční novinku,“ uvedla Petra Rubáčová, ředitelka ZŠ Prostějov v ulici Dr. Horáka. Dle jejího názoru tak zmizí stres dětí z toho, že doma zapomenou třeba sešit či jinou pomůcku.

Školu Dr. Horáka čeká rekonstrukce bazénu a střechy

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova odsouhlasila přípravu projektové dokumentace. Práce v základní škole se mají dotýkat rekonstrukce bazénu včetně střechy.

„Bazén již opravu potřebuje. Po opravě získá prvky podle nejmodernějších standardů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Pro tuto investiční akci již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

„V otevřeném výběrovém řízení, zveřejněném na webových stránkách města Prostějova, jsme oslovili šest projektových společností. Zúčastnit se mohli i ti zájemci, kteří nebyli osloveni. Dostali jsme pouze jedinou cenovou nabídku,“ uvedl Fišer s tím, že o projektovou dokumentaci by se měla postarat firma Rostislav Kolda - K- projekce, Prostějov. (red)

Legionella zavřela bazén na ZŠ Dr. Horáka

ilustrační foto ZŠ Dr. Horáka

Při pravidelné kontrole vody ve sprchách u bazénu ZŠ Dr. Horáka bylo objeveno zvýšené množství Legionelly, bakterie, která může způsobit tzv. legionářskou nemoc. Škola bazén uzavřela a pracuje na nápravě. O kauze informoval PvVečerník. 

Výuka v bazénu byla na popud hygieniků zastavena v pátek 6. října. Škola provedla patřičná opatření a hygienici nevylučují, že bazén otevřou ještě do konce tohoto týdne. 

"Vodu jsme začali odpouštět ve zvýšeném množství, více chlorujeme a teplotu jsme zvýšili na osmdesát stupňů Celsia," popsala opatření ředitelka školy Petra Rubáčová s tím, že kontrolu kvality vody ve sprchách a bazénu bude škola provádět ne dvakrát, ale třikrát ročně. (ber)

ZŠ Dr. Horáka v Prostějově získala od společnosti Lidl 104 550 korun!

Foto Lidl.cz

Základní škola v ulici Dr. Horáka v Prostějově dostala příjemný dárek. Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v ulici Újezd získala tato škola od společnosti Lidl 104.550 korun na nákup školního nábytku.

Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl mohli zákazníci 17. července využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Základní škole v ulici Dr. Horáka 50 Kč. Děti se tak 5. října mohly radovat z celkové částky 104.550 korun. Darované peníze budou využity na nákup školního nábytku.

Vnitřní atrium školy bude v novém

ilustrační foto vecernikpv.cz

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit investiční akci s názvem „ZŠ Dr. Horáka – úprava vnitřního atria školy“.

„Je třeba odstranit stávající asfaltobetonové plochy vnitřního atria školy, která je místy propadlá a z důvodu nebezpečí úrazu je zde omezen pohyb žáků. Projektovou dokumentaci máme zpracovanou již od roku 2009, kdy proběhla první etapa. Nová plocha je zde navržena ze zámkové dlažby, doplněna o betonové zídky. Žáci budou moci také využívat dřevěnou pergolu a posezení pro své volnočasové aktivity, nezapomeneme ani na sadové úpravy, které atrium dotvoří do příjemného zeleného koutku školy,“ popsal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Základní školu v ulici Dr. Horáka čekají stavební úpravy

ilustrační foto ZŠ Dr. Horáka

Základní školu čeká oprava podlah. Rada města Prostějova schválila vyčlenit finance na pořízení projektové dokumentace.

„Špatný stav společných vnitřních prostor, konkrétně chodby a podlahy jídelny školy je důvodem budoucích oprav. Nejdříve je ovšem třeba zpracovat projektovou dokumentaci, která by nám řekla, jak závažný je stav podlah a o jak vysokou investici půjde,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že dokumentace musí být letos hotova. Na její pořízení bude třeba padesáti tisíc korun. Oprava pak bude, po odsouhlasení zastupitelstvem, zařazena do plánu oprav. (red)