Jste držitel zbrojního průkazu či zbrojní licence? Čekají vás změny!

Jste držitel zbrojního průkazu či zbrojní licence? Čekají vás změny!
ilustrační foto

 

Dne 1. 7. 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, která přinese některé změny pro držitele zbrojních průkazů a držitele zbrojních licencí. 

"První podstatnou změnou je prodloužení doby platnosti zbrojního z původních pěti let platnosti na deset let platnosti zbrojního průkazu. V souvislosti s prodloužením platnosti zbrojního průkazu se prodlužuje lhůta k předložení dokladu o zdravotní způsobilosti u držitelů zbrojních průkazu skupiny D nebo F na 5 let. Při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu pro lovecké účely skupina C není povinností předložit platný lovecký lístek. Od 1. 7. 2014 postačí při podání žádosti o vydání či prodloužení zbrojního průkazu jedna fotografie," uvedl mluvčí policie Josef Bednařík.

Vyhlášení amnestie

V souvislosti s účinností novely zákona o zbraních bude v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 vyhlášena amnestie, což znamená, že zaniká trestnost přečinu nedovolené ozbrojování u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C nebo hlavní část této zbraně a tato osoba předá zbraň dobrovolně do úschovy kterémukoliv útvaru policie. Po provedení nezbytných administrativních úkonů ze strany policie a balistické expertíze zbraně, může držitel ZP požádat ve lhůtě do 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy o vydání příslušných dokladů k této zbrani a zbraň legálně nabýt do vlastnictví. 

Informace k držitelům skupiny C

Kromě zmíněných opatření přináší novela zákona o zbraních držitelům zbrojních průkazů skupiny C (myslivcům) možnost zažádat po předložení platného loveckého lístku příslušný krajský útvar policie o udělení výjimky k držení dosud zakázaného doplňku zbraně kategorie A, tj. zaměřovače zbraní konstruovaného na principu tzv. noktovizorů, tedy optických zařízení pro noční vidění.

Správní poplatky

Správní poplatky vázané na agendu zbraní a střeliva se mění následovně. Za vydání zbrojního průkazu činí správní poplatek za každou skupinu 700,- Kč, při vydání zbrojní licence pak za každou skupinu rovněž 700,- Kč a za vydání průkazu zbraně 300,- Kč; povolení ke zbrani kategorie B je zpoplatněno částkou 200,- Kč a udělení vyjímky ke zbrani kategorie A částkou 1.000,- Kč.

Správní poplatky se u žádosti o provozování střelnic se zvýší při provozování střelnice na dobu neurčitou na částku ve výši 1.500,- Kč, provozování střelnice na měsíc 800,- Kč a provozování střelnice na týden 300,- Kč. 

Centrální registr zbraní

Nově začne od 1. 7. 2014 fungovat tzv. Centrální registr zbraní (dále jen CRZ) jako veřejně přístupná správní evidence, která nahradí dosavadní systém IS-D (dále jen Informační systém dotaz zbraně). Systém přinese změnu ve způsobu evidence zbraní a střeliva u držitelů zbrojních licencí skupin A, B, C, D a E. Evidenční kniha zbraní se ruší a příslušné údaje budou převedeny do CRZ z dosavadních evidencí zbraní.

Záznamní kniha zbraní a střeliva zůstane zachována, jedná se o evidenci zbraní držitelů zbrojních licencí skupin F, G, H, I, J a K (nepodnikatelská činnost), dále se jedná o knihy výdeje a příjmu zbraní a střeliva a knihu o provedených cvičných střelbách, které zůstanou dále zachovány s možností v pozdější době vést elektronicky v CRZ.

Centrální registr zbraní bude veden a spravován policií, přičemž držitelům zbrojních licencí a podnikatelům v oboru zbraní a střeliva bude po vygenerování umožněn vstup do CRZ. (red)

Poslat nový komentář