Krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok

Krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet i další materiály.
Další fotky: 
Hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD, uprostřed) řídil své první řádné zasedání.
Debata zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj před hlasováním o rozpočtu
Zde klub ODS
A pak i společné jednání všech opozičních klubů.
Po obědě k zastupitelům promluvil i jednatel TK Plus Miroslav Černošek....
... který jim přivezl ukázat Fed Cup i Davis Cup.
Rada Olomouckého kraje

Rozpočet na příští rok, zásady podpory pro sportovní, kulturní  a sociální organizace, či podporu obcím projednávali na svém prosincovém zasedání zastupitelé Olomouckého kraje. Diskutovali také o stavu v jesenické nemocnici či zajištění dopravní obslužnosti. Celkem měli na programu třicet bodů.

Tím nejzásadnějším byl rozpočet kraje na příští rok. Kraj jej navrhl jako vyrovnaný s příjmy ve výši cca 3,5 miliardy Kč a výdaji 3,8 miliardy, přičemž deficit bude řešen v rámci přijatých úvěrů a přebytků hospodaření. Největší diskuse se vedly o podpoře obcí, jimž byl v Programu obnovy venkova snížen příspěvek z 60 na 22 milionů, proti čemuž se ozvali jak zástupci ODS, tak Koalice pro Olomoucký kraj i TOP09. První z nich proto zavázala hejtmana kraje Jiřího Rozbořila (ČSSD) k vyhodnocení situace ve výběru daní a přebytku hospodaření z uplynulého roku, a v případě negativního vývoje zapojení dalších zdrojů do podpory obcí, přičemž tento požadavek bude projednán na zasedání zastupitelstva 26. dubna. Zbylé dvě opoziční strany pak trvaly na navýšení podpory na 30 milionů korun. Prošel nakonec pouze první požadavek. ODS uspěla i s dalším svým návrhem, který bral Radě pravomoc rozhodovat o změně v dotačních titulech, s nímž se nakonec ztotožnila i koalice a bod z návrhu rovnou vypustila. V rozpravě, která trvala déle hodinu, se dále řešilo navýšení prostředků pro poskytování terénních a ambulantních služeb, které navrhla Koalice pro Olomoucký kraj spolu s TOP09, a to ze 3 na 5 milionů. Tento požadavek nakonec neprošel. Stejná zůstala i výše příspěvků pro tři vysoké školy v Olomouckém kraji, přestože prostějovský zastupitel za KDU-ČSL Jaroslav Fidrmuc kritizoval, že dotace je plošná, nikoliv účelová, a apeloval na vytvoření systému dotací pro vysoké školy. Konečný návrh rozpočtu však byl nakonec (s vypuštěním zmíněného bodu o pravomoci Rady směrem k dotacím) schválen v předloženém znění převážnou většinou hlasů 47 zastupitelů.

Miliony pro sport, kulturu a sociální věci

Zastupitelstvo kraje dále řešilo okruhy a kritéria pro udělování dotací organizacím z oblasti kultury, sportu a sociálních věcí. Všechny tři dokumenty byly nakonec schváleny, což pro sportovce znamená celkovou sumu 33,6 milionu, pro oblast kultury 21,32 milionu a pro oblast sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování 3,65 milionů. Zainteresovné organizace tak mohou až do poloviny ledna (v případě sociálních organizací do konce června) podávat žádosti o příspěvky na svoji činnost. Přijat byl nakonec i předložený návrh zásad Programu obnovy venkova, tedy i se zúžením rozsahu podporovaných aktivit a vyloučením mikroregionů z možnosti žádat o dotace, což do materiálu chtěli doplnit Koalice pro Olomoucký kraj, resp. TOP 09. Největší část z dvaadvacetimilionového koláče dostanou obce na projekty souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a opravou komunikací, škol, veřejného osvětlení a na přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření, a to ve výši skoro 17 milionů.

Kromě uvedených návrhů Zastupitelstvo schválilo také zajištění dopravní obslužnosti vlakovou a autobusovou dopravou, na níž kraj vyčlenil o celkem 7 milionů více než v letošním roce (na autobusovou více než 370 milionů a drážní 418 milionů).

Pomoc jesenické nemocnici

Náměstek hejtmana Michael Fischer následně informoval zastupitele o stavu okolo jesenické nemocnice, která v nedávné době avizovala zrušení několika oddělení. Kraj jí v této souvislosti nabídl půjčku 6 milionů, která však již nyní není aktuální a momentálně je nově na stole záměr nemocnice rekonstruovat léčebnu dlouhodobě nemocných. Na tuto investici však potřebuje 180 milionů, které hodlá získat ze švýcarských fondů. Zatím však nejsou jasné parametry, v jakých se bude muset nemocnice na projektu podílet a jakou část zaplatí právě z fondového zdroje. Proto zatím kraj, jako možný spolufinancovatel rekonstrukce, vyčkává na další jednání ohledně parametrů podpory ze Švýcarska, která budou vedena po Novém roce. Na dalším zasedání pak budou zastupitelé informováni o situaci Letiště Bochoř.

Poslat nový komentář