S rokem 2013 přichází penzijní reforma. Jaké jsou její výhody a nevýhody?

S rokem 2013 přichází penzijní reforma. Jaké jsou její výhody a nevýhody?
ilustrační foto

Rok 2013 přináší řadu změn, které se tu více, tu méně dotknou každého z nás (více si o tom můžete přečíst v článku zde). Jednou z největších změn je zavedení tzv. důchdové reformy. Co přináší, proč ji bylo nutné zavést a jak je pro koho výhodná? To napoví následující článek.

Nutnost důchodové reformy vznikla se zhoršující se demografickou situací. Současný systém průběžného (státního) penzijního zabezpečení totiž nebude v budoucnu schopen financovat zvyšující se nároky seniorů. Jinými slovy, zatímco dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude jeden na jednoho. Reálný důchod bez reformy by tak za čtyřicet let mohl poklesnout až na něco málo přes šest tisíc korun. Proto v rámci důchodového systému vznikl tzv. druhý pilíř (důchodové spoření), které umožňuje zaměstnancům i živnostníkům vyvést část z dnes odváděných 28% na důchodové pojištění na soukromý účet u penzijní společnosti. Konkrétně jde o 3% s tím, že k tomu musí každý přidat 2% z hrubé mzdy. Dnes známé penzijní připojištění se přeměnění na doplňkové penzijní spoření a kdo si jej založil před koncem listopadu 2012, bude v nich mít naspořené peníze i nadále.

Jaké jsou podmínky vstupu do II. pilíře?

Vstup do tzv. II. pilíře je dobrovolný a uskutečnit jej může každý do dovršení 35 let věku. Starší lidé se mohou stát součástí nového pilíře pouze do 30. června 2013, vstup je naopak zapovězen těm, kteří již pobírají starobní důchod. O vstupu je třeba se rozhodnout zodpovědně, protože vystoupit již nebude možné.  Vyvedení 3 % z I. pilíře také znamená snížení odvodu na sociální pojištění, ze kterého však vyplývá i nižší „státní“ penze, a to v závislosti na tom, jak dlouho budete uvedená 3 % ze státního systému vyvádět. Reálně dojde ke snížení oproti současným výším důchodů za rok o 0,3 %.

Pro koho je II. pilíř výhodný?

Obecně lze říci, že vstup do II. pilíře je výhodnější pro lidi se středními a vyššími příjmy. Avšak za předpokladu, že se budou finanční trhy v průměru vyvíjet jako v posledních 100 letech a lidé se zapojí do vyváženého a dynamického fondu (viz dále), tedy do fondů s podílem akcií, pak bude vstup výhodný i pro lidi s nižšími příjmy, a to především v mladších věkových kategoriích. Pro starší spoluobčany je pak vstup výhodný především díky možnosti dědictví naspořených prostředků. Celkově je vstup do nového pilíře výhodný pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že naspořené peníze skutečně dostanou ve výši, v jaké si léta peníze odkládali. Pokud by naopak byl důchodce závislý pouze na penzi z I. státního pilíře, byl by odkázán na výkon ekonomiky a sumě, kterou mu "pošlou" ekonomicky aktivní občané. Sám by však výši svého důchodu ovlivnit nemohl.

Výhodnost vstupu do II. pilíře si každý může spočítat dle vlastních vstupních parametrů. Kalkulačky jsou k dispozici například zde nebo zde.

Jak vstoupit do II. pilíře?

Vstup do nově založeného druhého pilíře je realizován prostřednictvím transformovaných penzijních společností (dříve penzijních fondů). Tyto společnosti nabízejí čtyři typu investičních strategií v závislosti na tom, jak je konkrétní osoba ochotna se svými penězi riskovat, či naopak vyžadovat maximální bezpečnost svých investic. Pro ty odváženější, kteří již mají zkušenosti s obchodováním na finančních trzích, je určen dynamický důchodový fond, který přináší vyšší kolísavost vložené investice. Opačným příkladem je konzervativní fond a fond státních dluhopisů, které investují na jistějších dluhopisových trzích. Mezi nimi se nachází vyvážený investiční fond, který sice více investuje do akcií, ale toto riziko vyvažuje i účasti na trhu s dluhopisy. Strategii si každý může zvolit sám, před uzavřením smlouvy je však každému po vyplnění investičního dotazníku doporučena bankovním poradcem vhodná strategie dle individuálních dispozic a možností. Jednou ročně je pak možné strategii zdarma změnit.

Jak vstoupit do III. pilíře?

Ještě více zvýšit svoji individuální odpovědnost za výši důchodu a tím navýšit i jeho celkovou hodnotu, je vstup do III. pilíře, neboli tzv. účastnických fondů, které jsou obdobou dosavadního penzijního připojištění, včetně jeho výhod, jako je příspěvek od státu a zaměstnavatele a daňové úlevy. I v něm dostane zájemce, opět dle svých dispozic, na výběr z různých investičních strategií. Povinná je nicméně pouze jedna - konzervativní. Parametry ostatních strategií budou na jednotlivých penzijních společnostech a bude je schvalovat Česká národní banka. Stávajícím účastníkům penzijního připojištění (nově transformovaného fondu) budou jejich účty řízeny dle konzervativní strategie, pokud ji budou chtít změnit, mohou přestoupit do nových účastnických fondů. Při přechodu však ztratí výhody penzijního připojištění, uzavřeného do konce listopadu 2012: výsluhovou penzi, tj. možnost výběru poloviny prostředků po 15 letech spoření, a garanci zhodnocení prostředků. Účastníky III. pilíře se mohou stát všichni, bez omezení věkovou hranicí či jiným limitem pro vstup.

Poslat nový komentář