Kraj letos podpoří environmentální vzdělávání

Kraj letos podpoří environmentální vzdělávání
ilustrační foto

Olomoucký kraj vyhlásil Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení na svém území. Na jeden projekt mohou získat až 20 tisíc korun.

Příspěvky podpoří akce spojené s významnými ekologickými dny, dlouhodobé školní projekty a spolupráci mezi školami, soutěže, vznik materiálů s ekovýchovnou tematikou, vznik přírodních učeben, provoz terénních informačních zařízení a naučných stezek a spolupráci škol s veřejností. Příspěvek kraje v minimální hodnotě 5 tisíc korun může pokrýt maximálně devadesát procent celkových nákladů na projekt. Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Žádosti o příspěvky na projekty pro rok 2013 přijímá podatelna krajského úřadu do 4. března do 14 hodin. Bližší informace najdete na stránkách Olomouckého kraje zde, nebo na tel. 585 508 662, příp. e-mailu m.stratilova@kr-olomoucky.cz. 

(zkl)

Poslat nový komentář