Plumlovská přehrada se začne napouštět na konci dubna

Plumlovská přehrada se začne napouštět na konci dubna
ilustrační foto

Na přelom dubna a května stanovil generální ředitel Povodí Morava Radim Světlík začátek napouštění Plumlovské přehrady. "Napouštění bude několik měsíců trvat a neslibuji, že nádrž bude hned plná. Pokud nám však příroda pomůže, bude se v ní dát koupat," dodal Světlík. Stejně tak pro letošní letní sezónu chce mít připraven i Podhradský rybník.

Vodohospdoáři se však spolu s odborníky biology shodli, že případnému napouštění nádrže však musí nutně předcházet vybudování účinných zařízení k eliminaci zdrojů znečištění na všech přítocích. Použitá technologie se již osvědčila na Brněnské přehradě, kde spolu s aerací dokázala zastavit každoroční masivní výskyt sinic. "Síran železitý vysráží fosfor jako základní živinu takovým způsobem, že už není pro sinice použitelná. Opatření vytváří charakteristickou hnědou barvu vody, a to kvůli přítomnosti železa. Není však třeba se bát, nejde o žádnou jedovatou látku a toto opatření je schváleno i různými odbornými dobrovolnými organizacemi," doplnil Světlík s tím, že se jedná jen o zástupné a dočasné opatření před tím, než budou vybudovány kvalitní čistírny odpadních vod na přítocích.

Právě posouzení účinnosti dosavadních čističek odpadních vod (ČOV) je jedním z dalších okamžitých opatření před napouštěním jednotlivých ploch. Mezi další pak patří vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně odstranit zvýšený přísun živin ve vodě, dále využití vodní plochy Bidelec jako biologického rybníku a jeho přebudování na kořenovou čistírnu odpadních vod a posouzení vhodnosti dosavadního rybího hospodaření na rybníku Bidelec, Podhradský i na plumlovské nádrži, včetně návrhu rybí obsádky s ohledem na snahu o udržení jakosti povrchových vod. "V případě plumlovské nádrže jde například i o dočasné hájení dravých ryb nebo omezení přikrmování. součástí hospodaření by měl být i návrh na hospodaření na rybnících v Hamrech v povodí řeky Hloučely," dodal ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Okamžitá opatření pak budou následována kroky budoucími, které budou realizovatelné až po napuštění všech tří vodních děl.  Mezi ně patří zejména zpracování živinové bilance povodí, zjištění množství inokul sinic v rybnících i na přilehlých tocích, doprovázené zmapováním situace v povodí vodních toků a návrhem pozemkových opatření. "Jedná se zejména o povodí toků Roudníka, Hloučely, Osiny, Kleštínku, Čubernice a bezejmenného pravobřežního přítoku do nádrže Plumlov," doplnila tisková mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková s tím, že právě kvalita vody v Hloučely, Kleštínku a Roudníku a jednotlivá vyústění kanalizací výrazně zhoršují kvalitu vodního prostředí a podporují narůstání sinic. Mezi budoucí opatření proto patří i návrh budoucího monitoringu jakosti povrchových vod na přítocích, posouzení aktuálního stavu odkanalizování obcí v povodí či posouzení činnosti a efektivity ČOV Protivanov a Buková v povodí řeky Hloučely. "I po vybudování všech opatření na nádržích v Plumlově však bude jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. O tom, zda nakonec nádrže zůstanou v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí, představitelé Olomouckého kraje i Mikroregionu Plumlovsko," dodal Radim Světlík s tím, že nedopustí znehodnocení vynaložených finančních prostředků.

Opravy na Plumlově pokračují, na řadě je koruna hráze a most

Právě oprava hráze plumlovské přehradyza 136 milionů korun je jednou z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Sdružení firem IMOS Brno a DIS už tak má za sebou například zpevnění podloží před návodní zdí 970 štěrkopískovými pilíři. Vybraná dodavatelská firma také využila lednového námrazu, aby v co největší míře odstranila ze dna nádrže bylinný porost. Do konce měsíce února by pak měly začít práce na koruně hráze a na vlnolamu, počátkem března pak mají stavbaři zahájit bourací práce na konstrukci starého mostu. Po projednání se pak počítá i s dalším povápněním obnaženého dna. Tyto práce tak navážou na již realizované položení speciální těsnící fólie k návodnímu líci a zasypání nejprve filtrační vrstvou a poté přísypovou vrstvou z lomového kamene.

Kromě plumlovské nádrže se Povodí Moravy zaměřuje i na přilehlé rybníky Podhradský a Bidelec. "Podhradský rybník plní také svoji funkci, zpozdí vodu, a to, co je vysráženo na přilehlých tocích, také sedimentuje. Během loňského roku při vypouštění nádrže Plumlov kromě toho posloužil také k částečnému prodloužení koupací sezóny až do poloviny srpna, a  to bez použití chemických přípravků," vysvětlil Světlík s tím, že kvůli průsakům hráze a jejímu nevyhovujícímu stavu musel být ještě před prvními mrazy vypuštěn. "Problém zřejmě způsobila nestabilní základová konstrukce historické stavby, která v minulosti zůstala součástí hrázního tělesa. Na základě geofyzikálního průzkumu se letos začne se samotnou rekonstrukcí hráze," dodal generální ředitel Povodí Moravy. Kvalita vody v Podhradském rybníku pak bude řešena stejně jako na plumlovské přehradě pomocí srážecích zařízení na přítoku, a stejně tomu bude i u rybníka Bidelec. "Všechny tři nádrže v Plumlově, tedy i Podhradský rybník a Bidelec, se nakonec musí napustit jen čistou vodou bez živin pro sinice," slíbil na závěr Světlík.

Vodní nádrž v Plumlově začalo Povodí Moravy vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí hráze. Přehrada Plumlov na říčce Hloučele je trvale v provozu od roku 1936 a patří k nejstarším nádržím v celém povodí řeky Moravy. Dalšími rybníky v oblasti Plumlova jsou Podhradský rybník pod plumlovským zámkem a boční rybník Bidelec, jehož primárním využitím je chov ryb.

(zkl)

Poslat nový komentář