Nejbližší výzvu vyhlásí ROP v únoru, další pak v březnu

Nejbližší výzvu vyhlásí ROP v únoru, další pak v březnu
ilustrační foto

Výzva č. 40/2013 z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava, určená pro statutární město Olomouc, dále pro města na rozvoj sociálních služeb a vzdělávání, obce od 500 do 5 000 obyvatel na fyzickou revitalizaci území, na integrovaný rozvoj cestovního ruchu v Horním Vsacku a pilotní aktivity na Kroměřížsku, bude vyhlášena ve středu 13. února. Vyplývá to z informací na stránkách ROP.

U obcí na 500 obyvatel chtěl úřad původně podpořit pouze centrální části obcí, ale protože v průběhu administrace projektů vznikly nejasnosti v tom, co lze za centrální část obce považovat a co už nikoliv, byla výzva Výborem Regionální rady zrušena, a nahrazeno novou. „Obcím, které se znova budou ucházet o finanční podporu na veřejných prostranstvích v únorové výzvě, budou kompenzovány náklady za úpravu žádosti,“ dodal ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík s tím, že díky vyřešení rizik finančních vratek došlo k navýšení alokace z původních 227 milionů na téměř 400. Pro zájemce o dotaci zároveň připravil dva semináře – 15. února ve Zlíně a 18. února v Olomouci (bližší informace a registraci najdete zde).

Největší balík výzev však Úřad hodlá vyhlásit v březnu, kdy budou vyhlášeny oblasti podpory v objemu 1 162 milionů korun. Posíleny budou silnice (450 mil. Kč), veřejná prostranství ve městech (200 mil. Kč), zdravotnická zařízení ve městech (30 mil. Kč) nebo podnikatelé v cestovním ruchu (160 mil. Kč). „V letošním roce nás čeká spousta práce, protože pokud chceme využít všechny peníze, musíme mít podepsány smlouvy o poskytnutí dotace do konce tohoto roku,“ upřesnil ředitel Úřadu. S ohledem na ukončení programového období musel úřad provést i některé dílčí úpravy administrace projektů. „Do konce roku 2013 musíme mít podepsány všechny smlouvy o poskytnutí dotace, proto jsme museli posunout některé lhůty doložení příloh při zajišťování podpisu dotačních smluv. Jedná se tedy o úpravu lhůt,“ doplnil Matulík.

V letech 2007 až 2013 bylo v Regionálním operačním programu Střední Morava pro Olomoucký a Zlínský kraj vyčleněno 17,5 miliard korun. Příjemcům dotací bylo aktuálně proplaceno 10 miliard korun. Zbývajících přibližně 8 miliard bude proplaceno v letech 2013 až 2015. „Proplácení žádostí o platby, administrace projektů, vyhodnocení realizace ROP Střední Morava v regionu a příprava na další programovací období jsou hlavní úkoly, které nás čekají v nadcházejícím období,“ uzavřel ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík.

(zkl)

Poslat nový komentář