Podnikatelem roku 2012 Olomouckého kraje je Josef Žáček

Podnikatelem roku 2012 Olomouckého kraje je Josef Žáček
Podnikatelem roku 2012 je Josef Žáček (zdroj: kr-olomoucky.cz)
Další fotky: 
Podnikatelem roku 2012 Olomouckého kraje je Josef Žáček
Podnikatelem roku 2012 Olomouckého kraje je Josef Žáček
Podnikatelem roku 2012 Olomouckého kraje je Josef Žáček

Josef Žáček, ředitel Česko-slezské výrobní akciové společnosti ze Zlatých Hor zaměřené na výrobu kontejnerů, zvítězil v soutěži Podnikatel roku 2012 Olomouckého kraje, kterou pod záštitou hejtmana organizuje společnost Ernst & Young. Vítěz byl v kraji vyhlášen již posedmé a postupuje opět do celostátního kola soutěže Ernst & Young Podnikatel roku 2012 České republiky, jehož výsledky budeme znát 13. února. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2013 v Monte Carlu.

„Prostřednictvím soutěže chceme nejen oceňovat úspěšné podnikatele, ale zejména podporovat rozvoj podnikání v naší republice. Věříme, že vítězství v soutěži zvýší oceněnému podnikateli i jeho firmě renomé a pozitivně se projeví na vztahu se zákazníky i na rozvoji jeho podnikání. A také, že bude inspirací pro ty, kteří mají vlastní vizi, aby sebrali odvahu a začali podnikat. Příběhy oceněných podnikatelů dokazují, že to jde v jakémkoli věku i oboru,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. Loni zvítězil Jiří Mencl, ředitel společnosti SEV Litovel na výrobu gramopřístrojů, omývačů čelních skel automobilů a trysek.

O letošním vítězství Josefa Žáčka rozhodla nezávislá porota, které předsedal Jannis Samaras ze společnosti KOFOLA, držitel titulu Podnikatel roku 2011. Porota se při rozhodování řídí mezinárodně platnými pravidly. Mezi hlavní kriteria hodnocení patří strategická orientace, globální dosah a finanční výsledky podniku, které jsou ukazatelem zdraví a růstu firmy. Proces hodnocení je komplexní a zohledňuje kromě ekonomických dat také osobnost soutěžícího a jeho podnikatelský příběh. Porotci se mimo jiné zaměřují i na podnikatelského ducha nominovaného, jeho čestnost a poctivost či mimopodnikatelské aktivity ve společnosti nebo regionu.

„Regionální kolo soutěže Podnikatel roku vidím jako jedinečnou příležitost firem bez ohledu na velikost a zaměření prezentovat výsledky své práce, ale také jako pozitivní a povzbuzující signál ostatním,“ říká hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „V neposlední řadě jde o další ze společných platforem setkávání podnikatelského sektoru s veřejnou správou, což považuji za jednu z nezbytných aktivit na cestě k rozvoji našeho kraje.“

(red)

Poslat nový komentář