Komu dá Rada veřejnou finanční podporu? Podívejte se!

Komu dá Rada veřejnou finanční podporu? Podívejte se!
O navržených částkách bude v úterý 19. února rozhodovat městské zastupitelstvo.

Rada města doporučila na svém včerejším mimořádném zasedání zastupitelstvu města, které se uskuteční v úterý 19. února, rozdělit finanční prostředky v rámci veřejné finanční podpory. Rozdělovalo se v celkem třech oblastech – největší ve sportu, poté v sociální oblasti a životním prostředí.

Z podkladů na jednání zastupitelstva vyplývá, že město se rozhodlo největší částkou podpořit mládežnické týmy LHK Jetřábi Prostějov, a to ve všýi 2,13 milonu korun. Dalších 700 tisíc pak dostane seniorský tým Jestřábů, který tak jako jeden z mála obdržel plnou požadovanou částku. Dalším takovým byl Tenisový klub Prostějov, kterému Rada přidělila plnou požadovanou podporu 1,6 milionu, a plných 250 tisíc dostanou vrahovičtí sokolové na provoz koupaliště. Další navrhované podpory najdete níže.

a.) Na podporu strategických sportů, z částky 7,92 milionu, rozhodla Rada podpořit (navržená podpora / požadovaná podpora):BK Prostějov (mládež): 880 tisíc /  5 milionůLHK Jestřábi Prostějov, o.s. (mládež): 2,13 milionů / 2,48 milionůLHK Jestřábi Prostějov, s.r.o. (senioři): 700 tisíc / 700 tisícDTJ Prostějov (mládež+senioři): 570 tisíc / 100 + 850 tisícVK Prostějov (mládež): 1,4 milionu / 1,9 milionuTenisový klub Prostějov (mládež): 1,6 milionu / 1,6 milionu1. SK Prostějov (mládež): 1,0 milionu / 600 tisíc

Neschváleny zůstaly žádosti dnes již neoprávněného žadatele za BK Prostějov, společnosti Prostějovský basketbal, s.r.o. na činnost mužů ve výši 2 miliony korun, stejně jako žádost volejbalového klubu na činnost ženského týmu v extralize ve výši 1,6 milionu korun.

b.) Na podporu dalších sportů (nad 50 tisíc korun), z celkové sumy 2,1 milionu korun, rozhodla Rada podpořit:Atletický klub Prostějov: 90 tisíc / 500 tisícKRASO-bruslení Prostějov: 150 tisíc / 197 tisícRicardo Racing Team: 60 tisíc / 100 tisícSportovní klub cyklistů Prostějov: 100 tisíc / 600 tisícTJ Prostějov: 500 tisíc / 935 tisícTJ Haná Prostějov (oddíl dálkového a zimního plavání+kopaná): 80 tisíc / 260 tisíc + 192 tisícTJ OP Prostějov: 500 tisíc / 1,25 milionuTJ Sokol Čechovice: 150 tisíc / 600 tisícTJ Sokol I Prostějov: 70 tisíc / 222 tisícTJ Sokol II Prostějov: 150 tisíc / 400 tisícTJ Sokol Vrahovice: na provoz koupaliště: 250 tisíc / 250 tisíc; na činnost sportovních oddílů: 80 tisíc / 110 tisíc

Kluby dostaly podporu na celoroční činnost oddílů, Ricardo Racing pak na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka“. Jedinou neúspěšnou pak proto byla další žádost cyklistů na podporu seniorského týmu a jezdců do 23 let ve výši 900 tisíc korun.

Rada kromě těchto záležitostí rozhodovala také o podpoře na provoz sportovních hřišť, a rozhodla se podpořit provoz dvou z nich - Střední odborné škole podnikání a obchodu na Rejskově ulici, a střední škole ART ECON, oběma ve výši 60 tisíc korun.

Podpora pro azylový dům či Ekocentrum IRIS

Rada však navrhuje rozdělit peníze i do dalších oblastí. Pokud tak rozhodne zastupitelstvo, může se na 360 tisíc korun na dofinancování provozu Azylového centra těšit Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (požadovalo 850 tisíc), naopak peníze v sociální oblasti by podle návrhu vedení města neměly dostat Charita Prostějov na provoz Domova Daliborka a občanské sdružení Normální je počítat z Litoměřic. Z oblasti životního prostředí pak Rada doporučuje poskytnout 63 tisíc Českému svazu ochránců přírody IRIS na péči o handicapované živočichy.

(zkl)

Poslat nový komentář