První část cyklostezky na Žešov bude stát již letos

První část cyklostezky na Žešov bude stát již letos
ilustrační foto

Generel cyklistické dopravy ve městě počítá v letošním roce s vybudováním první etapy cyklostezky směrem na Žešov. I když jsou v současné době omezené možnosti využití dotace z regionálního operačního programu, který zajišťuje obcím v oblasti cyklistické dopravy pouze jednu finanční akci za rok, město již na začátku fiskálního roku připravuje v této oblasti další investiční akci.

Z rezervy rady města byla na posledním jednání radních schválena částka 100 tisíc korun na přípravu projektové dokumentace cyklostezky vedoucí od okružní křižovatky v Určické ulici směrem na Brněnskou. "Jedná se o napojení na cyklostezku od Drozdovic vedoucí podél jižního obchvatu. Chceme mít připravený projekt s ohledem na budoucí možné předložení žádosti na její stavbu z dotačních zdrojů," upřesnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

(zkl)

Poslat nový komentář