Vrahovičtí hasiči se mohou těšit na 36 tisíc

Vrahovičtí hasiči se mohou těšit na 36 tisíc
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice (zdroj: JSDH Vrahovice)
Další fotky: 
Vrahovičtí hasiči se mohou těšit na 36 tisíc
Vrahovičtí hasiči se mohou těšit na 36 tisíc
Vrahovičtí hasiči se mohou těšit na 36 tisíc

Rada města Prostějova na schůzi dne 19. března doporučila Zastupitelstvu přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Prostějov. Na základě podmínek daných smlouvou s Olomouckým krajem rovněž doporučila schválit spolufinancování nákupu vybavení pro hasiče z rozpočtu města.

Jednotka je zařazena do požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. Zabezpečuje výjezd minimálně jednoho družstva ve složení velitel, strojník a dva hasiči do 5 minut od vyhlášení poplachu. Tuto pohotovost zajišťuje četa ve Vrahovicích, jejíž členové vykonávají službu v jednotce jako svoje vedlejší zaměstnání.Olomoucký kraj poskytl příspěvek Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Prostějov ve výši 18.000 korun s podmínkou, že město se bude podílet na dovybavení stejnou částkou. "Práce dobrovolných hasičů si velmi vážíme a má naši podporu. Naše rozhodnutí doporučit zastupitelům přijetí daru a spolufinancování ze strany města bylo rychlé a jednoznačné," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora.Alena Rašková přiblížila, že příspěvek bude použit podle požadavků hasičů. Nakoupí se vybavení k zásahům u dopravních nehod, a to sada zachycovačů airbagů ve vozidle a příslušenství k hydraulickému nástroji – řetězy pro rozpínání.Celkové předpokládané náklady na nákup tohoto vybavení pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Prostějova budou činit 36.000 Kč. (red)

Poslat nový komentář