Během dubna začnou opravy prvních tří silnic v Prostějově

Během dubna začnou opravy prvních tří silnic v Prostějově
ilustrační foto

V první polovině měsíce dubna tohoto roku začnou práce na rekonstrukci komunikaci, parkovišť a chodníků na ulicích K. Svolinského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v Prostějově. Dokončeny by měly být do konce listopadu 2013.

"Stavební práce budou prováděny po jednotlivých etapách a budou realizovány na základě stanoveného přechodného dopravního značení tak, aby bylo omezení co nejmenší. Nejprve proběhne rekonstrukce chodníků, parkovišť a přeložek inženýrských sítí. Následně pak bude provedena rekonstrukce krytu vozovky po ucelených úsecích," upřesnil vedoucí odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček.Rekonstrukci bude provádět firma PB SCOM s.r.o., za Magistrát města Prostějova bude provádět stavební dozor pracovník Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner. Magistrát upozorňuje, že v průběhu prací bude omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem na těchto ulicích. "Žádá tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k nemovitostem. Při vzájemné ohleduplnosti proběhnou práce bez větších komplikací," požádal na závěr Zajíček.Bližší informace k  opravě podají Ing. Petr Brückner, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno), práce na stavbě bude řídit stavbyvedoucí p. Hoffmann, telefon 775 705 544.(red)

Poslat nový komentář