Olomoucký kraj ocenil nejlepší pedagogy, uspěli i dva z Prostějova

Olomoucký kraj ocenil nejlepší pedagogy, uspěli i dva z Prostějova
Mgr. Vladimír Böhm z prostějovského Reálného gymnázia přebírá cenu Pedagog Olomouckého kraje. (zdroj: kr-olomoucky.cz)

Celkem patnáct kantorů ze školských zařízení zřizovaných krajem obdrželo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a jeho náměstka pro školství Zdeňka Švece ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Hostitelem pedagogů se tentokrát stalo šumperské městské divadlo, které se také prezentovalo divadelním představením Strašidlo cantervillské. Celkem patnáctka oceněných z původně čtyř desítek nominovaných obdržela pamětní medaili spolu s pamětním listem. Nechyběli mezi nimi ani dva prostějovští učitelé, Mgr. Vladimír Böhm z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova a Mgr. Milan Soukup z SOU obchodní Prostějov.

„Nominace na ocenění podávají každoročně ředitelé škol a školských zařízení prostřednictvím nominačního formuláře. Ze zaslaných nominací bylo výběrovou komisí složenou ze členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje vybráno celkem 15 pedagogů, kteří obdrželi příslušné ocenění.  Členové komise při výběru nominovaných zohledňovali především dlouhodobou nadstandardní aktivní práci, výrazný inovativní a kreativní přístup k výuce, mimořádnou odbornou či publikační činnost, výraznou prezentaci školy navenek, úspěšné zapojení do projektové činnosti apod.,“ upřesnil proces výběru Tomáš Kocych z tiskového oddělení krajského úřadu. Vyhlašování nejlepších krajských pedagogů si nenechal ujít ani hejtman kraje Jiří Rozbořil. „Už třetím rokem pokračuje Olomoucký kraj v oceňování náročné a záslužné práce pedagogů. Sám jsem se při vyhlašování oceněných přesvědčil, že s naším školstvím to není zdaleka tak špatné. Z  medailonků oceněných totiž jednoznačně vyplývá, že v Olomouckém kraji máme skvělé pedagogy,“ uvedl Rozbořil.Cílem akce je ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji za jejich náročnou a záslužnou práci a zároveň vhodnou formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů a pedagogických pracovníků v naší společnosti. Organizační zabezpečení akce zajišťovala příspěvková organizace Olomouckého kraje SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov.(red)

Seznam oceněných pedagogů

Okres Olomouc:Zdeňka Andreášová (ZUŠ Iši Krejčího Olomouc)Ing. Vladimír Houšť (SPŠ strojnická Olomouc)RNDr. Josef Látal (Slovanské gymnázium Olomouc)Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D. (SZŠ a VOŠ zdravotnická Olomouc)RNDr. Václav Zatloukal (Gymnázium Čajkovského)

Okres Prostějov:Mgr. Vladimír Böhm (Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova)Mgr. Milan Soukup (SOU obchodní Prostějov)

Okres Přerov:Mgr. Zdeněk Jemelík (Gymnázium Hranice)Ing. Alice Palacká (Střední lesnická škola Hranice)

Okres Šumperk:Miroslav Demel (ZUŠ Mohelnice)Mgr. Ivo Frömel (ZŠ, MŠ a DD Zábřeh)PaedDr. Ivana Kezniklová (Gymnázium Zábřeh)PaedDr. Milan Polášek (Gymnázium Šumperk)Jaroslav Valenta (SŠ technická a zemědělská Mohelnice)

Okres Jeseník:Mgr. Stanislav Jurník (Gymnázium Jeseník)

Poslat nový komentář