Prostějovští speciálové hledají nové vojáky

Prostějovští speciálové hledají nové vojáky
ilustrační foto (zdroj: 601skss.cz)

601. skupina speciálních sil Generála Moravce v Prostějově pořádá výběrové řízení pro zájemce o službu u této výběrové jednotky.

Výběrové řízení se uskuteční 13. května 2013 v Leteckých kasárnách v Prostějově. Určeno je pro dvě skupiny uchazečů: - kategorie A: zájemci o službu u bojových jednotek (7 dní)- kategorie B: zájemci o službu u ostatních součástí skupiny (2 dny)Skládá se ze dvou částí, základního výběru (pro skupiny A i B) a výběrového týdne (pouze pro skupinu A). Vstupními podmínkami jsou minimálně dva roky aktivní služby u útvarů a zařízení AČR nebo absolvování vojenské vysoké školy (ve zvláštním případě může být odpuštěno), zdravotní klasifikace A, čistý rejstřík trestů, úplné středoškolské vzdělání s maturitou (výjimky pouze u zabezpečovací jednotky) a pokud možno bezpečnostní prověrka požadovaná na danou funkci.Ubytování je zajištěno v prostoru kasáren bez možnosti opuštění ubytovacího prostoru.Na první dva dny výběrového řízení je nutné si zabezpečit stravu.Zájemci o výběrové řízení mohou kontaktovat oddělení personalistiky 601. Skupiny speciálních sil nejpozději do 3. května 2013 na tel. (973) 411 596 (411 539), 724 692 676 (725 705 125) nebo na e-mailu personalni@601skss.cz.

Více informací o výběrovém řízení najdete na internetových stránkách 601. skupiny speciálních sil zde.(red)

Poslat nový komentář