Agentura: Prostějov je druhým nejlépe hospodařícím městem v republice

Agentura: Prostějov je druhým nejlépe hospodařícím městem v republice
ilustrační foto

Prostějov je jedním z nejlépe hospodařících měst České republiky. Vyplývá to z ratingové analýzy agentury Moody´s, která hodnotila hospodaření města Prostějova v roce 2012, a vyjádření jejích představitelů.

„Národní rating statutárního města Prostějova odráží řadu faktorů, zejména závazek současného vedení města udržet nízkou úroveň zadlužení a jeho dosavadní solidní provozní výsledky,“ shrnuje svoje druhé nejvyšší hodnocení Aa1.cz renomovaná agentura.Analytici vyzdvihli především schopnost města navýšit provozní přebytek na 20,6% z předloňských 13,5% provozních příjmů, což je podle ní v rámci českých měst ojedinělý výsledek. Agentura však upozorňuje, že budoucí provozní přebytky města jsou nejisté, protože značně závisí na růstu příjmů (další možnosti úspor na straně výdajů analytik nevidí, protože většina úsporných kroků již byla provedena a v případě další hospodářské krize jsou jejich možnosti limitované), které město až tak nemůže ovlivnit, protože jsou značně centralizované. Hlavním zdrojem příjmů budou i nadále sdílené daně, které v uplynulých třech letech klesaly, nyní však agentura i zástupci města počítají s jejich nárůstem. „Předpokládáme, že v roce 2013 bude rozpočet Prostějova těžit ze změny rozpočtového určení daní, což by mělo zajistit alespoň mírný nárůst příjmů,“ nastínila pozitivní vývoj analýza, která nicméně střízlivě dodává, že stále existují rizika vyplývající z potenciálního sníženého objemu výběru sdílených daní vzhledem k očekávané ekonomické stagnaci v letošním roce. I přesto ekonomové počítají, že hrubý hrubý provozní výsledek města zůstane na dostatečné úrovni kolem 15% provozních příjmů i v roce 2013.Každý občan dluží 44 korunAgentura kromě dostatečného přebytku města pozitivně hodnotí i nízké zadlužení města a dobré hotovostní rezervy, které v roce 2012 dosáhly úrovně 28% provozních příjmů, tedy dvojnásobku oproti roku 2011. Současná úroveň hotovosti by proto měla stačit na podporu investičních záměrů Prostějova alespoň v letech 2013 a 2014,“ dodává analýza. Agentura však městu doporučuje, že pro případ hlubšího propadu ekonomiky by mělo zvážit přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru určeným k předfinancování investičních potřeb města. Primátor Pišťák však tuto variantu prozatím vyloučil. „I když banky by nám zřejmě při naší žádosti utrhli ruce, jak jsme pro ně dobrý partner,“ mnul si nicméně ruce na dobrou vyjednávací pozicí města. Dalším kladným rysem hospodaření města je pak podle agentury prakticky nulové přímé úvěrové zatížení (méně než 0,3% provozních výdajů, v absolutních číslech asi 2 miliony korun), díky němuž každý občan Prostějova dluží městu pouhých 44 korun.Mezi slabé stránky hospodaření města agentura uvádí pouze postupné snižování zásob městského majektu vhodného k prodeji, které oslabuje schopnost města samofinancovat kapitálové výdaje. „Samo o sobě to však není nic negativního a potvrzuje to nastolený trend hospodaření ostatních měst,“ doplnil analytik Moody´s. Konkrétně jde například  o prodej městských bytů, další zbavování se městského majetku však primátor Pišťák nepředpokládá.Hospodaříme pro budoucí generace, říká primátorCelkově agentura považuje Prostějov za jedno z nejlépe hospodařících měst České republiky, proto jej ohodnotila druhým nejvyšším ratingem Aa1.cz. „V rámci subjektů s tímto hodnocením patří Prostějov mezi nejlepší. Spolu s Prahou a Žďárem nad Sázavou patří mezi nejlépe hospodařící města v České republice, oproti druhému je možná ještě o něco lepší,“ zhodnotil celkové postavení města analytik Moody´s. Do budoucna považuje rating města za stabilní. Zvýšit by jej mohlo plné splácení dluhu města kombinované s provozními přebytky na vyšších dvouciferných hodnotách, naopak negativní dopad by mohlo mít trvalé zhoršování provozních přebytků města na nízkou jednocifernou úroveň a současně prudký nárůst dluhu v následujících dvou letech.Zástupci města výsledné hodnocení nijak nepřeceňují. „Pro nás je to příznivá zpráva, ale uvědomujeme si, že existují určitá rizika a že do budoucna nebudou další úsporné kroky možné, protože je již řadu let uplatňujeme,“ uvedl primátor města Miroslav Pišťák. „Někdy se setkáváme s výtkami, proč naspořené peníze neinvestujeme tam či onam. Mají do jisté míry pravdu, ale každý dobrý hospodář musí počítat, že hospodařit bude příští den, měsíc, rok i volební období a je naší povinností, abychom pro ty, kteří přijdou po nás, připravili solidní základnu pro další udržování chodu města a jeho rozvoj,“ dodal primátor.Agentura Moody´s se zaměřuje na udělování ratingů, provádění ekonomických průzkumů a finančních analýz komerčních a státních subjektů a poskytování softwaru pro řízení rizik finančních institucí. Společnost má okolo čtyř tisíc zaměstnanců ve 27 státech světa a na trhu agentur má přibližně čtyřicetiprocentní podíl. Podobné analýze hospodaření jako Prostějov podrobila dalších třicet měst a krajů v České a Slovenské republice.(zkl)

Poslat nový komentář