Díky nadšencům jsou studánky jako nové!

Díky nadšencům jsou studánky jako nové!
ilustrační foto

 

Při toulkách po lesích v okolí Prostějova můžete stále častěji narazit na studánku označenou nejen názvem, ale i oznámením, že její voda je pitná. Tak třeba na Záhoří najdete Libušku, U žabky či U rourky. Zajímavá je i studánka ve Žlíbku, které se dřív říkalo Mandlička. Její voda totiž podle pověsti uzdravuje, protože do jejího pramene ukápla slza Panny Marie. "V každém případě kouzelná je, nikdy nezamrzla ani nevyschla," potvrzuje slova pověsti Lubomír Kaprál ze Seloutek.

 

Deset studánek už loni opravili členové Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení Iris Prostějov, letos k nim přidali další dvě. Jejich záslužnou práci dokazuje nejen vlastní Mapa studánek, ale i zápisy v národním registru studánek.

 

Letos se obnovy studánek ujala i základní organizace Bělozářka Prostějov. „S využitím finanční podpory Statutárního města Prostějova se členové a příznivci Bělozářky pustili do úprav studánek Nad Sauklovým mostkem a V Hlubokém, které se nachází v Lesích města Prostějova mezi Sečí, Pohodlím a Ptenským Dvorkem," uvedla Eva Zatloukalová z Irisu. Obě se dnes díky nadšeným ochráncům chlubí zbrusu novým kabátem.

Ochránci rovněž pracují na síti směrovníků, ukazatelů a informačních minitabulí, které upravené studánky propojí.

"Finanční příspěvky jsme získali loni především od města v rámci veřejné finanční podpory, dále z tzv. Minigrantů Nadačního fondu Veolia a z programu Greenhousing administrovaného Nadací Via," uvedla Eva Zatloukalová, která si zároveň pochvaluje velmi dobrou spolupráci s vedením společnosti Lesy města Prostějova. Podle jejích slov ale hlavní dík patří nadšencům, kteří obnově studánek věnují volný čas.

(rl)

 

Foto Eva Zatloukalová

 

Poslat nový komentář