Příspěvkové organizace ušetřily skoro 1,7 milionu

Příspěvkové organizace ušetřily skoro 1,7 milionu
ilustrační foto

Potěšující zprávou pro rozpočet města je navýšení o 1,687 milionu korun. Před koncem roku se do fondu rezerv a rozvoje vrací díky úsporám příspěvkových organizací, které ušetřily za platby energií.

Z výčtu vyplývá, že například Městská knihovna uspořila 300 tisíc, ZŠ a MŠ Palackého i ZŠ Majakovského shodně po 250 tisících, ZŠ a MŠ Kollárova stejně jako Sportcentrum pak 200 tisíc korun. Vedení jednotlivých organizací tak mohlo požádat o snížení části neinvestičního příspěvku na rok 2013 v položce energie. "K úsporám došlo vlivem příznivého počasí v uplynulém období, změny dodavatele energií a také zateplením budov," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková. (red)

Poslat nový komentář