Terminál na autobusovém nádraží postaví Skanska

Terminál na autobusovém nádraží postaví Skanska
ilustrační foto

Rada města Prostějova rozhodla o dodavateli veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“. Jako dodavatele radní vybrali společnost Skanska a.s., Praha, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

„Předmětem plnění jsou stavební práce při dobudování přestupního terminálu. Konkrétně jde o dostavbu zastřešení dvou krajních nástupišť č. 1 a 4 přestupního terminálu autobusového nádraží. Základové patky pro vybudování zastřešení těchto nástupišť byly připraveny již v minulosti, v rámci provedení středových nástupišť č. 2 a 3. Jedná se o kovovou konstrukci se zastřešením pultovou střechou. Budovat se zde bude také přístřešek na kola navazující na nástupiště č. 1, umísťovat cykloboxy a nová elektronická informační tabule. Pochopitelně nezapomeneme ani na úpravu zpevněných ploch,“ popsal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9, 06 milionu korun (bez DPH). Předpokládaný termín zahájení prací je od 1. 6. 2018, požadovaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 30. 10. 2018. Minimální délka realizace je 92 dní a maximální délka realizace je 153 dní. (red)

Poslat nový komentář