Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety

Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety
ilustrační foto
Další fotky: 
Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety
Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety
Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety

Více jak 700 lidí různého věku a pohlaví se zúčastnilo poslední červnovou sobotu již tradičního pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Spolek ČERVENÉ BARETY, z. s. zorganizoval pochod, jehož letošní 7. ročník nesl čestný název po sedmém veliteli, který velel prostějovskému elitnímu útvaru 8280, plk. Luďku Skácelovi.

Tratě byly opět dvě. Letos zhruba dvě třetiny pochodujících, vzhledem k vysoké teplotě ovzduší, využilo možnosti jít kratší vzdálenost. Na startu nechyběli ani bývalí velitelé. Všichni účastníci si nejprve minutou ticha uctili památku na nedávno zesnulého třetího velitele genmjr. Čestmíra Hrbka. Celkově již útvaru s působností v Prostějově velelo 15 velitelů. Letos se pochodu zúčastnilo osm velitelů a vdova po prvním veliteli Věra Mansfeldová.

Organizátoři připravili pro účastníky absolvovaného pochodu i doplňkovou střeleckou soutěž o hodnotné ceny. Nejrychlejšími běžci byl za muže třináctý velitel brig. gen. Karel Řehka, o kterém je známo, že rád běhá dlouhé tratě. Za ženy potom příslušnice aktivních záloh Petra Kurfiřtová. Oba převzali z rukou partnerské společnosti krásné plynové pistole. Jejich start odstartoval sedmý velitel v pořadí po němž je pochod pojmenován, dnes již plk. gšt. v.v. Luděk Skácel. Akci pravidelně navštěvují výsadkáři ze Slovenska. Letos přijela i velmi početná skupina z „Únie vojnových veteránov SR“. Organizátory těší, že o akci projevila opět zájem i početná skupina polských výsadkových veteránů, z nichž se mnozí pochodu zúčastnili již potřetí. Toto velké rekreačně sportovní setkání tak umožňuje navazovat i mezinárodní přátelství a dává příležitost a možnost vyměňovat si s těmito lidmi své poznatky a zkušenosti.

Zahájení pochodu se zúčastnili mimo bývalé velitele i dva hosté, a to primátor města Prostějov František Jura a starostka města Plumlov Gabriela Jančíková, jehož katastrem část trasy procházela. Velké poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek z veřejné finanční podpory. Poděkování patří i všem partnerům, kteří přispěli ať už finančně, nebo materiálně na organizaci.

Hlavní organizátoři jsou rádi, že se mohli i letos opřít o mateřský klub výsadkových veteránů Prostějov, který tradičně pomáhá na stanovištích a pracovištích. Velký dík patří i dobrovolníkům, kteří každoročně přistupují k akci profesionálně. Bez jejich pomoci by úroveň akce nebyla tak vysoká.

(Text a foto: Michal Mucha)

Poslat nový komentář