Přechod v Martinákově bude na podzim

Přechod v Martinákově bude na podzim
ilustrační foto MMPV

Přechod v Martinákově bude na podzim

Rada města Prostějova řešila na své poslední schůzi jeden z projektů Participativního rozpočtu. Konkrétně se jednalo o přípravu dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici - v křižovatce s ulicí Pod Kosířem, předložený paní Kateřinou Malčíkovou.

„Přecházení silnice v Martinákově ulici - v křižovatce s ulicí Pod Kosířem je v současné chvíli velmi problémové až nebezpečné. V tomto frekventovaném místě chybí například přechod pro chodce či jiné opatření, které by chodcům umožnilo silnici přejít bezpečně,“ zamýšlí se náměstek primátora pro stavebně investiční rozvoj Jiří Rozehnal a dále informuje o podpoře Policie ČR k připravované analýze: „Policie obecně přivítá jakoukoliv iniciativu, která povede ke zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Chodci zcela jistě patří mezi nejohroženější kategorie účastníků provozu. Proto je dle názoru policistů na místě, aby byl brán zvláštní zřetel na zvýšení jejich bezpečnosti. Zejména v místech, kde se jich pohybuje zvýšené množství - což komunikace v okolí škol jsou - a na místech, která svým stavebně technickým stavem nejsou ideální – což místo navržené paní Malčíkovou splňuje.“

Dopravně bezpečnostní analýzu vypracuje společnost Alfaprojekt Olomouc, a.s. Dokončena má být v podzimních měsících 2023. (red)

Poslat nový komentář