O titul Alej roku soutěží břízy z městského hřbitova. Podpořme je!

O titul Alej roku soutěží břízy z městského hřbitova. Podpořme je!
ilustrační foto alejroku.cz
Další fotky: 
O titul Alej roku soutěží břízy z městského hřbitova. Podpořme je!

Oblíbenou alej lze ocenit různým způsobem - jeden z nich nabízí již sedmý ročník ankety Alej roku, kterou již tradičně vyhlašuje spolek Arnika. Prestižní soutěž vznikla ve spolupráci se Zeleným domem Chrudim v roce 2011 a od té se zde představily více než dvě stovky alejí z celé České republiky. Letos v ní soutěží březová alej z Prostějova. 

"Subtilní březová alej na pozoruhodném památkově chráněném hřbitově, založeném v roce 1900, je malebnou komunikační spojnicí i ztišeným meditačním prostorem lemujícím místa posledního odpočinku směrem k hrobu básníka Jiřího Wolkera," napsal ke své nominaci Pavel Konečný. Informaci najdete na https://www.alejroku.cz/2017/brezova-alej-na-prostejovskem-hrbitove. Hlasovat pro ni můžeme až do 4.12.2017. 

Anketa upozorňuje na význam alejí a stromořadí v tradiční krajině České republiky. Účastí v anketě lidé vyjadřují úctu ke stromům, vnímavost a vztah ke svému okolí, ke svému městu, obci a kraji. Současně je anketa vzkazem pro správce komunikací, představitele obcí a další subjekty, že lidem není zacházení se stromy lhostejné.

Oficiální výsledky budou vyhlášeny nejpozději v lednu 2018. (ber)

 

Poslat nový komentář