Sen každého učitele?

Sen každého učitele?
Foto CMG
Další fotky: 
Sen každého učitele?
Sen každého učitele?

 

Díky podpoře z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo 21. a 22. listopadu školení pedagogů Cyrilometodějského gymnázia. Cílem bylo posílit komunikační kompetence pedagogů a vyzkoušet v praxi jak žáky v hodinách „aktivovat“.

Je to sen každého učitele – žáci, kteří se zajímají o probírané téma, diskutují k tématu, umí smysluplně vyjadřovat své názory a respektovat názory ostatních. Jak vytvořit správné podnětné komunikativní prostředí ve výuce? Tuto otázku si jistě pokládá řada pedagogů.

Etická výchova, která zahrnuje i téma komunikace, je na Cyrilometodějském gymnáziu zařazena do školního vzdělávacího plánu. Snahou vedení školy však je rozšířit prvky etické výchovy do všech předmětů. „Vymezovat etickou výchovu pouze jedním předmětem je velká škoda,“ míní ředitel  Jaroslav Fidrmuc a dodává: „Komunikační dovednosti, toleranci, úctu k sobě i k druhým, spolupráci a kreativitu můžeme přece budovat ve všech předmětech.“

Právě vytvoření širšího systému zapojení etické výchovy do života mladých lidí bylo hlavním cílem projektu v rámci rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“, který MŠMT ČR významně podpořilo.

Pedagogové se během listopadového semináře učili, jak pomocí efektivní komunikace řešit problémy, procvičovali modelové situace, které je mohou potkat v hodinách a učili se postavit hodinu tak, aby studenti spolupracovali navzájem. Díky novému přístupu tak studenti aktivně pracují na svém vzdělání místo pasivního naslouchání výkladu učitele. Zařazení principů etické výchovy do vzdělávání navíc pomáhá vytvářet dobré sociální klima ve škole a v celé společnosti. Omezuje výskyt výchovných problémů jako je neslušné chování a jednání, vulgarismy, šikana, netolerance a další negativní jevy. (red)

 

Poslat nový komentář