Oprava hradeb se protáhne a prodraží. Kvůli statice a vlhkosti

Oprava hradeb se protáhne a prodraží. Kvůli statice a vlhkosti
Foto MMP

Práce na rekonstrukci městských hradeb stále pokračují. Veřejnou zakázku na jejich opravu vyhrála firma OSA STERA Olomouc, která se zavázala práci dokončit do října 2016. Kvůli havarijnímu stavu části hradeb se ale dokončení posune minimálně o dva měsíce.

Radní na svém posledním jednání odsouhlasili další postup při zajištění realizace stavebních prací spočívajících v odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem. „Až při realizaci stavby jsme zjistili zásadní statické poruchy a nadměrnou vlhkost v konstrukci pod betonovým torkretem. Jde o havarijní stav a je třeba jej bezodkladně řešit a realizovat odpovídající sanační práce, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku. Jedná se o práce v předpokládané výši 850 tisíc korun (bez DPH). Práce by měly být zahájené do 31. 8. 2016. Požadujeme jejich dokončení nejpozději do 30. 11. 2016,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření se jedná o vrty včetně injektáží a odstranění stávajících nefunkčních zabezpečení.

„Samostatná realizace prací vedoucích k odstranění havarijního stavu části hradební zdi pod betonovým torkretem až po ukončení probíhajících prací na opravě hradeb není technicky možná. Došlo by k poškození již provedeného díla a vystavení třetích osob nepřiměřenému bezprostřednímu riziku způsobení újmy na zdraví,“ dodal Fišer.

Radní proto využijí institut zadání veřejné zakázky v krajně naléhavém případě v platném znění jednomu vybranému uchazeči v jednacím řízení bez uveřejnění. Výzva k podání nabídky bude zaslána firmě OSA STERA spol. s r.o., Olomouc, jelikož se jedná o ekonomicky a technicky nejvhodnější variantu.

OSA STERA Olomouc, která práce provádí, nabídla ve výběrovém řízení mimo 120 měsíců trvající záruky i nejnižší cenu, 5,97 milionů korun místo předpokládaných 8,27 milionu. (red)

 

Poslat nový komentář