Lesy města si propachtují rybník v Krasicích

Lesy města si propachtují rybník v Krasicích
Foto MMP

 

Rada města Prostějova schválila pacht rybníka v Krasicích společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. Za pronájem stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel zaplatí společnost městu celkem 28.764 Kč ročně. 

Vlastníkem vodní plochy se stalo město vloni v září po rozhodnutí zastupitelstva. Zároveň město převzalo nájemní smlouvu, podle které rybník využíval Moravský rybářský svaz. Nájemné činilo 3.300 Kč ročně, přičemž se skládalo ze dvou částí, a to finančního plnění ve výši 2.000 Kč ročně a věcného plnění ve výši 1.300 Kč. Rybáři přitom na základě rozhodnutí Rady města využívají bezplatně rybník v Drozdovicích.Městu se ozvala soukromá osoba, která za pronájem rybníka nabízela cenu 6.000 Kč. Dalším zájemcem pak byla společnost Lesy města Prostějova, jejímž stoprocentním vlastníkem je město. „Jednatel společnosti se odvolával na to, že Lesy města Prostějova již tři rybníky spravuje a úspěšně na nich hospodaří. Dohodli jsme cenu 3 Kč/m2, tj. celkem ve výši 28.764 Kč ročně,“ přiblížil Jiří Pospíšil, náměstek primátora. „Vedení města vypsalo záměr pachtu společnosti Lesy města Prostějova podle zákonem daných podmínek, a to na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup ve stanovených lhůtách. Cenové podmínky byly určeny podle dohody, způsob úhrady pachtovného byl stanoven v jedné roční splátce, a to předem. K vyhlášenému záměru se nikdo nepřihlásil,“ uvedl Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář