S podobou parkovacích stání v Okružní nesouhlasí petice

S podobou parkovacích stání v Okružní nesouhlasí petice
Foto MMP
Další fotky: 
S podobou parkovacích stání v Okružní nesouhlasí petice
S podobou parkovacích stání v Okružní nesouhlasí petice
S podobou parkovacích stání v Okružní nesouhlasí petice
S podobou parkovacích stání v Okružní nesouhlasí petice

Rada města se na svém posledním jednání zabývala peticemi členů bytových družstev z Okružní ulice. Po zvážení všech informací rozhodla usilovat o získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavební akci „Parkovací stání Okružní ulice“ dle projektové dokumentace vypracované v roce 2015 společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Olomouc a tuto stavební akci realizovat.

Rada města jednala o peticích členů bytových družstev - Bytové družstvo Okružní 201 Prostějov, Okružní 201, 796 01 Prostějov a Bytové družstvo Okružní 207, Okružní 207, 796 01 Prostějov 1. Petice byly podány jako protest proti probíhajícímu územnímu řízení na stavební akci „Parkovací stání Okružní ulice“.

„K dnešnímu dni je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení z roku 2015. První část této stavební akce dle zpracované projektové dokumentace byla již realizována a uvedena do zkušebního provozu,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že bytová družstva protestují proti zrušení současných „kolmých parkovacích stání“ v plochách vyhrazených pro městskou zeleň. Jedná se o parkovací plochy, které jsou v rozporu s platnou dopravní legislativou.

„Hlavním argumentem v obou peticích je, že vybudováním podélných parkovacích stání dojde k výraznému snížení současného počtu  - nelegálních - parkovacích stání, čímž se členové těchto bytových družstev cítí být diskriminováni. V peticích je současně navrženo přesunutí stávající příměstské autobusové zastávky do jiné lokality a po té vybudování nových kolmých či šikmých parkovacích stání v tomto prostoru,“ vysvětlil náměstek Fišer. S vybudováním kolmých či šikmých parkovacích stání ale nesouhlasí Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova a Dopravní inspektorát Policie ČR. Významným argumentem pro stání podélná je i velmi vysoká intenzita dopravy na komunikaci v ulici Okružní (dle „Protokolu o autorizovaném měření hluku“ na silnicích Anenská, Krasická a přilehlých kruhových objezdech, ze dne 10. 11. 2015). (red)

Poslat nový komentář