Výběrové řízení na vydávání Prostějovských radničních listů vyhrála Haná Press

Výběrové řízení na vydávání Prostějovských radničních listů vyhrála Haná Press
ilustrační foto iprostejov.cz

Výběrové řízení na vydavatele Prostějovských radničních listů pro rok 2016 má svého vítěze. Osloveno bylo celkem šest firem, které se zabývají vydáváním periodik. Rozhodujícím kritériem byla cena, dílčím kritériem podíl reklamy, který zadavatel stanovil maximálně na 20% plochy periodika. Vítězem je stávající vydavatel.

Rada města na svém posledním jednání vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu. Jednalo se o to, která firma zajistí pro město grafické zpracování a tisk Prostějovských radničních listů v rozsahu 40 stran. „Ze šesti oslovených zareagovaly dva subjekty. Konkrétně šlo o Strategic Consulting, spol. s.r.o., Praha a o Haná Press, s.r.o., Prostějov,“ uvedla vedoucí Odboru kanceláře primátora Jaroslava Tatarkovičová. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.
„Poptávkové, respektive výběrové řízení běželo v době od 17. září do 2. října 2015. Obdrželi jsme dvě nabídky na vydávání dvanácti čísel o rozsahu čtyřiceti stran včetně grafického zpracování periodika. Oba uchazeči využili nabízené možnosti dvaceti procent reklamní plochy. Radničky v příštím roce bude vydávat, tak jako letos, Haná Press, spol. s.r.o., Prostějov za částku 294 tisíc korun bez DPH,“ uzavřela primátorka města Prostějova Alena Rašková. (red)

Komentáře

To je překvapení! Jedeme dál...

Vy se divíte? Po triku s vydáváním se již další firmy nehlásí, nebudou těm prostějovským radničním šíbrum dělat křoví.

Poslat nový komentář