Projekt regenerace panelového sídliště Šárka budou schvalovat zastupitelé

Projekt regenerace panelového sídliště Šárka budou schvalovat zastupitelé
ilustrační foto MMP

Oprava nejstaršího sídliště v Prostějově už dostává své obrysy. Rada města Prostějova na svém posledním jednání doporučila zastupitelům odsouhlasit Projekt regenerace panelového sídliště Šárka a schválit první etapu regenerace tohoto sídliště v roce 2016.

Předpokládané náklady na kompletní obnovu a modernizaci jsou vyčísleny na zhruba 80 milionů korun. Přesná částka bude jasná v probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby. Projekt regenerace je rozčleněn do šesti etap a jeho fyzická realizace bude rozdělena do čtyř funkčních celků.
* 1. funkční celek, období: 2. 5. 2016 - 25. 8. 2016 (etapa 1)
* 2. funkční celek, období: 2. 5. 2017 - 25. 8. 2017 (etapa 2 a 3)
* 3. funkční celek, období: 2. 5. 2018 - 25. 8. 2018 (etapa 4 a 5)
* 4. funkční celek, období: 2. 5. 2019 - 25. 8. 2019 (etapa 6).
Regeneraci by mohla podpořit finanční dotace, o kterou bude město Prostějov žádat. „Maximální výše možné dotace činí čtyři miliony korun na jeden rok. To znamená čtyři miliony korun na jeden funkční celek. Maximální dotace na regeneraci sídliště Šárka tedy vychází na celkem šestnáct milionů korun,“ vypočítal první náměstek primátorka Zdeněk Fišer.
Předmětem 1. etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká. Tato etapa řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře. Pro podání žádosti o dotaci je nezbytné schválení etapy pro rok 2016. (red)

Poslat nový komentář