Výzva k zabránění vzniku židovského hřbitova je nepřijatelná, tvrdí magistrát

Výzva k zabránění vzniku židovského hřbitova je nepřijatelná, tvrdí magistrát
ilustrační foto MMP

Na sociálních sítích se objevila výzva s názvem ZABRAŇME VZNIKU HŘBITOVA PŘED ŠKOLOU rozeslaná elektronicky i v listinné podobě rodičům žáků a studentů Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a podepsaná předsedou Klubu přátel školy a ředitelem školy.

Výzva ke shromáždění, které se má v tělocvičně školy konat dne 13. 10. 2016, je z hlediska zřizovatele školy naprosto nepřijatelná. Svým stylem se prý blíží šíření poplašné zprávy, obsahuje nepravdivé informace a neplatnou vizualizaci z prvního návrhu (viz úvodní foto, pozn. redakce). „Rádi bychom touto cestou rodičům žáků a studentů sdělili, že tak, jak bylo uvedeno například v posledním vydání Prostějovských radničních listů, jedná se v tuto chvíli s Federací židovských obcí České republiky a nadací Kolel Damesek Eliezer o druhém návrhu, který předpokládá osázení prostoru starého hřbitova živým plotem, zákaz venčení psů, přesun parkoviště (o pár desítek metrů dál, kapacita parkoviště bude zachována, přesun parkoviště nebude platit město). Dále Federace židovských obcí ČR a nadace připravují řešení přístupových cest při zachování všech bezpečnostních předpisů stanovených našim právním řádem a architektonicky vhodné zakomponování nalezených náhrobků (se souhlasem památkářů) do určeného prostoru tak, aby se zvýšila pieta a význam tohoto místa, nikoli obnovu hřbitova jako takového,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Organizátoři této „výzvy“ o své akci město neinformovali, na shromáždění nepozvali ani zástupce zřizovatele (tedy právě města Prostějova) ani zástupce nadace, kteří s městem jednají o rehabilitaci bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici. Organizátoři si dále ani neověřili, v jaké fázi se celá záležitost aktuálně nachází. „Co je smyslem této akce, se lze tedy jen dohadovat. Město Prostějov se proto od zmíněné aktivity distancuje. V době, kdy probíhají jednání, je naprosto nevhodné svolávat jakékoli nátlakové akce a manipulovat takto s rodiči dětí a žáků a veřejným míněním,“ konstatovala Gáborová. „Jak jsme několikrát avizovali, v okamžiku, kdy město Prostějov obdrží od Federace židovských obcí, resp. od nadace Kolel Damesek Eliezer akceptovatelný návrh rehabilitace bývalého židovského hřbitova, bude tento okamžitě předložen veřejnosti,“ dodala mluvčí. (red)

Komentáře

Dobrý den, město Prostějov má všechny informace ohledně starého židovského hřbitova na svých webových stránkách. Pravidelně píšeme o této záležitosti také v Prostějovských radničních listech. Každopádně, budeme informovat veřejnost častěji než 1x měsíčně, alespoň formou rekapitulace, a to i v období, kdy aktuálně neprobíhají žádná jednání. S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv

A není tak trochu chyba ve vedení města, že veřejnost řádně neinformuje o stavu celé věci?

Okamžitě odvolat toho ředitele! Takový člověk nemůže vychovávat děti. Je to evidentně pokravčoval německých nacistů.

To je určitě kachna a okurková sezóna již dávno skončila. Že by ředitel školy něco takového podepsal nelze věřit ani ve snu. Vždyť se málem složil, když dva roky předstíral, že Reálné gymnázium využívá dotovanou školu na Husově náměstí. Ten k žádnému shromáždění sichr nevyzval!!

Poslat nový komentář