Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán tradičně v okrese Prostějov

Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán tradičně v okrese Prostějov
ilustrační foto znak

Ke konci měsíce května 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Olomouci celkem 14 533 uchazečů o zaměstnání. Jedná se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání. Nově tuto hodnotu již vykazuje také okres Olomouc.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech okresech poklesl počet nezaměstnaných (procentuálně nejvíce na Jesenicku – o 15,5 %, naopak nejméně na Přerovsku – o 6,4 %).

Podíl nezaměstnaných osob (dále jen PNO) vyšší než republikový průměr vykázaly tři okresy, nejvyšší byl v okrese Jeseník (4,8 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,4 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olomouc hodnotu PNO nižší než v ČR.

V jednotlivých okresech nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné místo (dále jen 1 VM) připadal v okrese Jeseník (3,8), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 0,9 osoby na 1 VM). Okres Prostějov je také jediný v Olomouckém kraji, ve kterém počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných.

„Jsou to velice pozitivní čísla, která nám dělají pochopitelně radost. Věříme, že snaha o růst průmyslových zón v Prostějově k této situaci hodně napomohla. Město Prostějov již v předstihu, při zpracování územního plánu, vyčlenilo také adekvátní plochy pro obytnou výstavbu, aby poměr mezi nárůstem pracovních míst a počtem obyvatel byl do budoucna vyrovnaný," uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Foto a zdroj: ÚP ČR Jaroslav Mikšaník, referent trhu práce Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci (redakčně kráceno)

Komentáře

"první náměstek primátorky Zdeněk Fišer" je úplně mimo, když si myslí, že se sem za prací bude někdo stěhovat. Nahrává jen a pouze vzniku ubytoven ať už agenturních nebo sociálních, kde posléze skončí všichni uchazeči o práci sem dotažení z Balkánu a Asie, které přestane bavit pracovat za místní almužnu a vyplatí se jim natahovat ruce na sociálce!

Poslat nový komentář