Zprávy - Prostějov

Náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnské náměstí, Žižkovo náměstí, náměstí E. Husserla. Napište, co vám v nich chybí. Odpovědět můžete na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/anketa-co-vam-chybi-v-centru-mesta.html. Vaše odpovědi budou sloužit jako podklad pro vytipování investiční akce nebo rekonstrukce v centru...
V České ceně za architekturu bojuje Národní sportovní centrum Prostějov V širší nominaci olomoucký region zastupovalo šest staveb - zvonička v Bílovicích-Lutotíně, fara hostinec v Loučné nad Desnou, novostavba II. interní kliniky a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, hotel Nezvalova Archa v Olomouci, Národní sportovní centrum v Prostějově a...
Šestnáctého června je Den otců! Nezapomeňte! Třetí červnová neděle je tedy nepsaným, neoficiálním, avšak všeobecně známým a mohutně oslavovaným dnem všech otců! Tím, že Den otců nezabírá žádné konkrétní datum, ale jedná se svým způsobem o svátek stěhovavý, je třeba si ohlídat ten správný den v kalendáři. Takže...
Oprava vily Josefa Kováříka potrvá roky, říká Martin Radič Jaké práce máte pro letošní rok v plánu? V letošním roce máme přislíbenou dotaci z Fondu regenerace městské památkové zóny Prostějov na opravu části východní fasády.  Budete opět žádat či žádáte o dotace Olomoucký kraj, nebo město Prostějov? V současné době...
Prostějovská koloběžka v plné jízdě! Přidejte se k odpoledním závodům! Rozjížďky se odpoledne pojedou od 14.30 do 16.15 hodin, do finále postupuje osm nejlepších časů. Závodit se bude v pěti kategoriích děti 2-6 let /7-10 let/ 11-14 let, ženy 15-100 let a muži 15-100 let.  "Koloběžky jsou zajištěny, ceny připraveny. Pokud...
3. ročník Hanáckého Škoda srazu Plumlov je na dosah! Kvalitní program nabídne jak divákům, tak účastníkům srazu. "Soutěže zručnosti, slalom, který je divácky velmi atraktivní, soutěže o nejkrásnější auto srazu, orientační závod a další," uvedl za tým Hanáckého Škoda srazu Roman Hájek.  I letos bude následovat spanilá...
Skruže stále blokují parkoviště. Mohly by z nich být plakátovací plochy, říká Navrátil "Znovu požádáme společnost Manthellan o jejich odstranění. Pokud tak neučiní, odstraníme je na vlastní náklady a budeme společnosti účtovat skladné," sdělil na úterním zastupitelstvu primátor.  Jan Navrátil nabídl jejich jiné využití. "Co je naskládat po třech na sebe a...
Prostějovská koloběžka již dnes! Dopoledne bude od 8,30 hodin patřit závodům základních škol. Rozjížďky se dále konají od 14.30 do 16.15 hodin,  o finále postupuje osm nejlepších časů. Koloběžky jsou zajištěny. Závodit se bude v kategoriích děti 2-6 let / 7-10 let / 11-14 let, ženy 15-...
Květinové pyramidy opět ozdobí nejen radnici "Květinové pyramidy budou před radnicí i na Pernštýnském náměstí i letos. Předpokládáme jejich umístění do konce června," sdělila PvNovinkám mediální referentka Anna Kajlíková. Jejich osazení bude překvapením. "Užití části fondu zeleně, ze které budou financovány i květinové...
Řidiči, pozor! Před budovami magistrátu dojde ke změně parkování! Proto bylo rozhodnuto využít možnosti dané pravidly silničního provozu a označit tato parkoviště dopravní značkou DZ IP 13b – „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Tato dopravní značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně...