Cvičení záloh 601. skupiny speciálních sil

Cvičení záloh 601. skupiny speciálních sil
Foto 601. skss
Další fotky: 
Cvičení záloh 601. skupiny speciálních sil
Cvičení záloh 601. skupiny speciálních sil

Ve dnech 12. - 20. září cvičily aktivní zálohy 601.skss v Prostějově po boku nejen profesionálních příslušníků útvaru, ale také společně se SOATU (Special Operations Air Task Unit) cvičenou pro podporu speciálních operací.

Cílem cvičení bylo komplexní procvičení činnosti jednotky, od plánování přes plnění bojového úkolu až po finální vyhodnocení činnosti. Jednotka záloh plnila úkol, který byl zaměřen na provádění speciálního průzkumu reálného a zabezpečeného objektu.
Po důkladném plánování pod dohledem operačního důstojníka a přípravě skupin byla jednotka ve večerních hodinách zasazena přistávacím výsadkem k prostoru bojové činnosti. Zasazení bylo provedeno několika vrtulníky SOATU, které v rámci certifikačního řízení podporovaly výcvik záloh 601.skss. Nočním přesunem je jednotka přiblížila k objektu a zahájila jeho pozorování. Pro přesun v noci, pozorování a záznam požadovaných informací používají příslušníci záloh 601.skss přístroje pro noční vidění, videokamery a fotoaparáty totožné s prostředky 601.skss. Během několikadenního pozorování získala jednotka požadované informace o zájmovém objektu, a z místa vyzvednutí byla stažena vrtulníky SOATU. Po návratu proběhlo vytěžení všech účastníků a zpracování získaných materiálů zpravodajskou skupinou. Cvičení záloh pokračovalo celodenními střelbami pod vedením instruktorů 601.skss. Příslušníci záloh si tak připomněli dovednosti střelby z pistolí Glock 17, samopalu Sa-58, kulometů PKM a Minimi. Střelby byly zaměřeny nejen na kvalitní zásahy, ale také na upevnění návyků bezpečné manipulace s jednotlivými zbraněmi a zdokonalení se v ovládání těchto zbraní.
Letošním závěrečným zaměstnáním byl horolezecký výcvik, kde si jednotka procvičila překonávání skalnatého terénu při přesunu, včetně vynášení materiálu. Příslušníci záloh 601.skss tak měli možnost prověřit své fyzické schopnosti, práci v kolektivu a zdokonalit se ve vojenských lezeckých technikách. (Zdroj 601.skss)

Poslat nový komentář