Prodejci lihovin budou muset mít koncesi

Prodejci lihovin budou muset mít koncesi
ilustrační foto vlada.cz

 

Dne 17. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., na jehož základě musí mít prodejci kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin koncesi. Obchodníci i hostinští budou mít šest měsíců (tj. od 17.10.2013 do 17.4.2014) na to, aby o koncesi požádali.

 

 

 

Novela tak zařazuje vedle výroby i prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do režimu koncesované živnosti. "Cílem úpravy je získat přehled o prodejcích lihu a lihovin a zefektivnit tak kontrolu nad prodejem této rizikové komodity," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala, podle kterého se zprůhlední trh s lihovinami.

Koncesi dostane každý podnikatel, který je ke dni účinnosti zmiňovaného zákona (tj. k 17.10.2013) oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, a který o ni živnostenský úřad ve shora uvedené lhůtě požádá. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. K jejímu získání se nebude požadovat odborná a jiná zvláštní způsobilost, koncese tedy bude mít hlavně evidenční charakter.

Žádost lze podat na kterémkoli obecním živnostenském úřadě. (red)

 

 

Poslat nový komentář