Titul Pestrá krajina 2023 patří Běleckému Mlýnu!

Titul Pestrá krajina 2023 patří Běleckému Mlýnu!
Foto https://www.asz.cz/, FB
Další fotky: 
Titul Pestrá krajina 2023 patří Běleckému Mlýnu!
Titul Pestrá krajina 2023 patří Běleckému Mlýnu!

Na zemědělské přístupy, které propojují ekonomickou prosperitu a šetrný vztah k přírodě, upozorňuje program Pestrá krajina organizovaný Asociací soukromého zemědělství ČR. V rámci slavnostního vyhlášení 6. ročníku, které se konalo 23. ledna v aule České zemědělské univerzity v Praze, bylo oceněno pět výjimečných farem. Titul nejvyšší si odvezla farma Bělecký mlýn.

Zlatou medaili udělila hodnotitelská komise farmě Bělecký mlýn (ASZ Olomouc), kterou vlastní manželé Richard a Yvona Benýškovi a hospodaří na 95 hektarech zemědělské půdy. „V případě potřeby obnovy porostů je používán výsev do krycí plodiny (ječmene jarního a ovsa), což zajišťuje stabilitu porostu, dobrý výnos i kvalitní pestrou pastvu pro včely. K hnojení zemědělských pozemků používají majitelé výhradně vlastní statková hnojiva. Oblast, v níž se hospodářství nachází, je ve srážkovém stínu. Úprava vodního režimu je proto pro hospodaření velice důležitá. Benýškovi vybudovali pět retenčních nádrží, další dvě jsou ve výstavbě a další dvě mají připraveno stavební povolení. Do krajiny ještě vhodně doplnili asi 20 tůní. Všechny tyto plochy zvyšují vlhkost půdy a jsou prostorem pro vodomilné živočichy. Zabydlel se zde například ledňáček, volavka, čáp černý, bobr, vydra, ale i rosnička, skokan zelený, ropucha a další, dnes již dílem vzácní tvorové. Působením ekonomicky nezávislé a konkurenceschopné farmy se krajina mění v krajinu pestrou a vstřícnou k životu,“ uvedla hodnotitelská komise.

"Máme obrovskou radost. Děkuji celé rodině a všem spolupracovníkům za to, jak se na tom podíleli," nechal se slyšet Richard Benýšek, který je hrdý na svůj selský původ. Jak podotkl, táta a děda Benýškovic by měli radost. Gratulujeme! (ber)

Poslat nový komentář