Rada chce půjčit velodrom. Bude zde Mistrovství Evropy

Rada chce půjčit velodrom. Bude zde Mistrovství Evropy
ilustrační foto
Další fotky: 
Rada chce půjčit velodrom. Bude zde Mistrovství Evropy
Rada chce půjčit velodrom. Bude zde Mistrovství Evropy
Rada chce půjčit velodrom. Bude zde Mistrovství Evropy

 

Rada města vyhlásila záměr pronájmu areálu velodromu v Kostelecké ulici spolku SKC Prostějov.

V roce 2005 byla uzavřena smlouva o výpůjčce areálu velodromu mezi Městem a Českým občanským Klubem cyklistů Prostějov (ČOKC). V roce 2007 byla po dostavbě předána nová budova velodromu do bezplatného užívání Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov z.s. (SKC), který zde fakticky vykonává činnost sportovní cyklistiky. SKC má dále uzavřenou smlouvu s ČOKC na užívání velodromu. „Narovnáváme vztahy, které v průběhu minulých let prošly vývojem. ČOKC již fakticky nevykonává žádnou činnost. Vzhledem k tomu souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce velodromu a jejímu převedení na spolek SKC Prostějov,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

SKC Prostějov požádala o převedení nájemní smlouvy na areál velodromu včetně zázemí z důvodu možnosti získání státní dotace na opravu tribun v předpokládané výši 8 milionů korun. Podmínkou ucházení se o tuto dotaci je doložení smlouvy o užívání nejméně na dobu 15 let. „Byli jsme informováni o tom, že cyklistický svaz má zájem v příštím roce pověřit prostějovský klub pořádáním mistrovství Evropy juniorů a mužů do 23 let. V rámci přípravy na tuto akci budou prostějovští cyklisté žádat o dotaci na opravu tribuny,“ prozradil Pospíšil s tím, že vedení města vítá příležitost významné mezinárodní sportovní akce v Prostějově. „Při této příležitosti jsme se dohodli, že součástí výpůjčky bude i nový areál bikrosové dráhy. Současně s materiálem, kterým bude rada města schvalovat novou smlouvu o výpůjčce, bude předloženo usnesení, kterým budou ukončeny dohodou stávající platné smlouvy s ČOKC a SKC,“ upřesnil náměstek. (red)

Poslat nový komentář