Přesně před 200 lety se narodil Josef Mánes

Přesně před 200 lety se narodil Josef Mánes
ilustrační foto Zámek Čechy pod Kosířem

Právě dnes si připomínáme výročí narození a významné jubileum malíře silně spjatého s Prostějovskem. Na zámku v Čechách pod Kosířem Josef Mánes, který se narodil 12. května 1820, pobýval mezi lety 1846 - 1870. Jeden z největších mistrů českého malířství doby romantismu a národního obrození se narodil do malířské rodiny. Jeho osobní život byl velmi nešťastný, jelikož byl člověk nepraktický a plachý, navíc rodina jej donutila odvrhnout svou jedinou lásku, z čehož se již nikdy zcela nevzpamatoval.

Intenzivní styky malíře s Čechami pod Kosířem lze mimo jiné vystopovat v dochované rozsáhlé korespondenci jak malíře, tak i Silva Tarouců. Z počátku v něm hraběnka Leopoldina Silva Tarouca, rozená Sternberg-Mandersheid, viděla schopného malíře, který by byl schopen svými díly důstojně vyzdobit Velký sál zámku. Díky přátelství s jejím synem, Bedřichem Silva Taroucou, se stal na zámku častým hostem a rodinným přítelem..  Poprvé se – byť na krátko – Josef Mánes ukázal v Čechách roku 1846 při své cestě na Těšínsko. Delší dobu strávil na zámku až roku 1849, kdy vytvořil jedno ze svých velkých děl – Líbánky na Hané – následované množstvím studií hanáckých krojů a lidí. Od přelomu let 1849/1850 na zámku již pobýval pravidelně, často několik týdnů i měsíců. Panstvo v něm mělo vtipného druha pro společenské akce i učitele, který zdokonaloval jejich vlastní malířské pokusy. Také jim byl rádcem pro úpravy zámku i parku. Během svého pobytu v Čechách vytvořil řadu děl – některá z nich přímo na zakázku od Silva Tarouců, jako například velká plátna, která je dnes možné zhlédnout ve Velkém sálu zámku – některá dělal pro radost svou i svých mecenášů – např. malované dopisní papíry, ilustrovanou báseň o Hanselburgu, vějíře apod.. Se zámeckým pánem, Augustem Alexandrem, vedli časté diskuze na umělecká, avšak někdy i politická témata, během kterých se nejednou střetl jejich názor na tehdejší situaci. Nicméně snad zde můžeme vystopovat prvotní příčinu, proč po smrti jeho hlavní ochránkyně Gizely (1864), Mánes na zámku již nebyl tolik vítán. Snad tomu dopomohly i jeho psychické potíže, čím dál častěji se projevující od poč. 60. let 19. století. Během následujícího období ztrácel na váze, měl přechodné obtíže s vyslovováním, propadal trudomyslnosti a jeho chování bylo občas velmi podivné a zmatené. V Mánesově myšlení se postupně objevovala zvláštní posedlost vlčí růží. Přestával malovat, postavám na svých idylicky laděných obrazech začal přikreslovat vlčí drápy, přátelům psal zmatené dopisy, náhle plné gramatických chyb a nesmyslných slovních spojení, mnohokrát byl i přistižen, jak svými obrazy vytírá podlahu. Traduje se, že po nocích obcházel staroměstský orloj - na jehož výzdobě se podílel - s rozsvícenou svící. Ke konci života upadal Mánes do hlubší a hlubší letargie. Předpokládá se, že chorobou, která jej postihla byla progresivní paralýza, tj. pokročilá forma syfilis napadající mozek, nebo tuberkulóza mozkových blan. Při poslední návštěvě roku 1870 byl panstvem odmítnut a 9. prosince 1871 zemřel ve svém pražském bytě v náruči své sestry Amálie.

Řadu připomínek díla Josefa Mánesa nabízí zámek v Čechách pod Kosířem. 

V minulosti (1957 - 2011) byla na zámku tzv. Mánesova pamětní síň, která již nebude obnovena, neboť ji nahradily obnovené zámecké interiéry laděné do doby přelomu 19./20. století, doby kdy panství vedl František Josef II. Silva Tarouca. I přesto je na zámku největší sbírka originálních děl J. Mánesa v ČR vystavená veřejnosti a malířovo jméno bude zmiňováno prakticky v každé místnosti nové zámecké prohlídkové trasy.  Všechny jeho obrazy zde vystavené buď vznikly přímo na zámku nebo na zakázku Silva Tarouců. Jen malá část je v současnosti přímou součástí zámku. Většinou byly získány po náročných jednáních s Národní galerií v Praze a s Moravskou galerií v Brně, které mají na své zápůjčky velmi přísná pravidla.Od roku 2018 je v tzv. Mánesově altánu v zámeckém parku instalována expozice malířových kreseb a grafik s tematikou Hané. Altán je součástí komentované prohlídky parku.Od roku 2019 je na zámku samostatná expozice věnováná primárně Mánesovým kresbám. Zaměřuje se na malířova drobnější díla vzniklá přímo na zámku Čechy pod Kosířem a v převážné většině byla určena pro jeho majitele a Mánesovy mecenáše, rod Silva Tarouců.Na sezónu 2020 bylo k příležitosti 200. výročí Mánesova narození zapůjčeno do zámecké expozice jedno z vrcholných děl Josefa Mánesa a českého malířství vůbec.  (Zdroj zámek Čechy pod Kosířem)

Komentáře

pěkný článek, možná bych doplnil,že Josef Mánes maloval i na zámku v Krakovci, který též patřil Silva Taroucům.

Poslat nový komentář