Ekologická katastrofa - sledujte zítra on-line

Ekologická katastrofa - sledujte zítra on-line
ilustrační foto

Vlivem nepozornosti řidiče dojde v časných ranních hodinách k dopravní nehodě soupravy tahače a cisterny s naftou. Řidič sjede se soupravou ze silničního mostu a prorazí plášť jednokomorové cisterny. Díky tomuto nárazu unikne asi 37 000 litrů lehkého topného oleje do půdy a vodního toku řeky Moravy. Uvnitř kamionu zůstává uvězněný řidič... 

S tímto námětem budou ve středu 23. května 2012 cvičit hasiči, policisté a záchranáři na území tří obcí s rozšířenou působností na severu Olomouckého kraje (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice). Cvičení organizuje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s Povodím Moravy s.p., Krajským ředitelství policie Olomouckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. Cvičení navazuje na cvičení orgánů krizového řízení při koordinaci záchranných a likvidačních prací v úrovni Olomouckého kraje, Města Šumperk, Města Zábřeh, Města Mohelnice a Povodí Moravy s.p..

Cílem cvičení bude prakticky procvičit postup složek IZS a správce povodí při společném zásahu u dopravní nehody s likvidací rozsáhlého úniku ropných látek. Cvičit se bude zejména výstavba kaskády norných stěn na vodním toku, využití speciálních prostředků u HZS a Povodí Moravy pro likvidaci havárií na vodních tocích, likvidace úniku ropné látky do půdy s možností ohrožení spodních vod a koordinace složek IZS.

Cvičení můžete vidět on-line v unikátním přímém přenosu. Sledujte naše zpravodajství.

(red)

Poslat nový komentář