Nemocnice Prostějov odmění dárce na Světový den dárců krve

Nemocnice Prostějov odmění dárce na Světový den dárců krve
Foto Nemocnice Prostějov

Čtrnáctý červen patří tradičně všem lidem, kteří darují bezplatně svou krev, aby tak pomáhali jiným. V tento den totiž slavíme Světový den dárců krve, k jehož oslavám se opět připojuje i Nemocnice Prostějov, která nabídne dárcům krve a krevních složek v tento den drobné odměny. Všichni dobrovolní dárci krve si budou moci pozornost vyzvednout v pondělí 14. června od 6 do 8 hodin.

„Světový den dárců krve je určitá forma poděkování všem lidem, kteří pomáhají zachraňovat životy druhých. My jsme vděčni za každého jednoho dárce, a v současné době, kdy je i vlivem pandemie koronaviru dárců zoufalý nedostatek, to platí dvojnásob. Na naše dárce proto určitě nezapomínáme ani o jejich svátku,“ říká Milena Lukešová, vedoucí lékařka hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov.

Dárek proto na hematologicko-transfúzním oddělení dostane každý, kdo přijde v pondělí 14. června od 6 do 8 hodin darovat krev. Vítáni jsou přitom všichni pravidelní dárci i prvodárci jakýchkoliv krevních skupin. Pravidelní dárci krve se k darování musejí předem objednat na telefonním čísle 582 315 210 nebo e-mailem na transfuzka@npv.agel.cz, prvodárci se mohou dostavit rovnou, i bez předchozího objednání. „Aktuálně máme nedostatek dárců všech krevních skupin. Dárci jsou často blokovaní po prodělání nemoci covid-19, pokud byli v karanténě nebo cestovali do zahraničí – a nemusí jít o exotické destinace. Musíme například dodržovat blokace dárců i při cestování po Evropě, konkrétně po zemích s výskytem západonislké horečky, kdy dárce musíme vyřadit z odběrů na 28 dní od návratu z dané oblasti. Na webu máme proto zveřejněn seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve,“ vysvětluje MUDr. Lukešová s tím, že na webu Nemocnice AGEL Prostějov najdou zájemci i informace o možnostech dárcovství krve v souvislosti s očkováním proti covid-19. „Na webu máme zveřejněny komplexní informace ohledně darování krve a jejích složek v souvislosti s očkováním proti SARS-CoV-2. Například po aplikaci mRNA vakcin (Pfizer/BioNTech a Moderna) je odklad pouze 7 dnů po každé vakcinační dávce,“ prozrazuje Lukešová.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od 18 do 65 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém místě.  (Zdroj Nemocnice Pv)

Poslat nový komentář