Informujte své děti, jak se chovat v případě nebezpečí, žádá policie

Informujte své děti, jak se chovat v případě nebezpečí, žádá policie
ilustrační foto internet

 

V souvislosti s tragickou smrtí devítileté dívenky v Severních Čechách apeluje Policie České republiky na všechny rodiče, aby informovali své děti o bezpečném pohybu na ulici a o kontaktu s cizí osobou.

„Děti jsou jednou z nejzranitelnějších skupin osob. Jejich důvěra v dospělé, nedostatečné životní zkušenosti či schopnost vyhodnotit situaci, je může přimět k chování, které je pro ně samotné riskantní až ohrožující. Mezi základní prvky výchovy k osobnímu bezpečí by proto měly patřit i informace a pravidla o tom, jak se chovat sám bez rodičů,“ uvedla Zuzana Pidrmanová, koordinátorka prevence Policejního prezidia ČR.

Poučte proto své děti:

aby nikam nechodily s cizím člověkem, ani kdyby jim nabízel odměnu, nebo je přesvědčoval, že ho právě posílá máma nebo táta, aby je za nimi dovezl,

aby si od cizích lidí udržovaly bezpečný odstup, aby na ně nikdo fyzicky nedosáhl,

aby v žádném případě nenasedaly do cizích aut a nikoho nikam nedoprovázely, ani kdyby je žádal o ukázání cesty např. do zdravotního zařízení,

aby se co nejméně pohybovaly venku samy, aby se držely s ostatními dětmi ve skupině a chodily společně do školy i ze školy,

aby se v případě podezření či obavy z dění v okolí nebály zakřičet o pomoc a utíkat do více frekventovaných míst, kde je více lidí a sdělit co se děje,

aby nikoho nevpouštěly do domů a bytů, aby raději nevstupovaly do prostor bytových domů, výtahů nebo i temných podchodů v případě, že za nimi někdo jde,

aby znaly číslo tísňové linky Policie ČR - 158 a v případě nebezpečí neváhaly zavolat.

 

Mezi další vhodná opatření patří doprovázení dětí do školy a ze školy rodiči, popřípadě dobrovolníky, kteří v městech a obcích často tyto služby v rámci domluvy rodičů vykonávají. (red)

Poslat nový komentář