Milostivé léto může pomoci i vám

Milostivé léto může pomoci i vám
foto Magistrát města Prostějova

Tento podzim bude podruhé probíhat takzvané Milostivé léto – období, kdy se mohou lidé s exekucemi vůči státním subjektům zbavit dluhů.

Dluhy umoří tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a paušální náklady exekutora a budou jim odpuštěny další poplatky a penále. "Pokud by se vás toto odpuštění dluhů týkalo (což můžete zjistit na Milostiveleto.cz), informujte se, jak se vašich dluhů zbavit," vzkazuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář