Koloběžka je brána jako jízdní kolo, připomínají strážníci

Koloběžka je brána jako jízdní kolo, připomínají strážníci
foto Magistrát města Prostějova

Preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na jezdce na koloběžkách a elektro koloběžkách uspořádala ve středu 3. srpna prostějovská městská policie ve spolupráci s Policií ČR. Akce se konala na cyklostezce v Kolářových sadech a na ulici Olomoucká. Projíždějícím osobám na koloběžkách/elektro koloběžkách i těm, kteří měli zájem dozvědět se něco o bezpečném pohybu na tomto sportovním vybavení, připomněli strážci zákona základní pravidla pro jízdu v provozu na pozemních komunikacích a také povinnou výbavu koloběžek. Nechyběly drobné dárky a informační letáky. I projíždějící cyklisté byli smíšenou hlídkou policistů zastaveni a zkontrolováni, zda mají svůj dopravní prostředek v pořádku. V průběhu bylo dopoledne zkontrolováno 7 cyklistů a 16 osob pohybujících se na koloběžce.

Dle zákona č. 361/2000 Sb. (§ 57 odst. 2) se jízdním kolem z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka nebo elektro koloběžka. A to znamená, že ten, kdo jede na koloběžce, je cyklistou se všemi právy i povinnostmi. Může se s ní vydat jen na silnici, do vyhrazeného pruhu pro cyklisty nebo využít cyklostezky. Do věku 18 let je povinné mít za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Na chodníku se na koloběžce jezdit nemůže, povolené je ji pouze vést. Pohyb na koloběžce po chodníku je umožněn pouze osobám do 10 let věku. Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše. V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů. Pokud se jedinec do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let. Jen věkovým limitem a výbavou jezdce na koloběžce není zákon naplněn. Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. Povinná výbava koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. "Aby byla elektro koloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektromotoru nesmí překročit 250 W nebo u dodatečně namontovaného motoru maximálně 1000 W. V opačném případě je koloběžka brána jako motocykl a podléhá registraci. V tom okamžiku je třeba mít registrační značku, povinné ručení, platnou STK a jako řidič motorového vozidla i řidičský průkaz," doplnila komisař Tereza Greplová. (red)

Poslat nový komentář